dnes je 24.6.2021

Input:

MAS Strakonicko - Programový rámec PRV

11.5.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.49
MAS Strakonicko – Programový rámec PRV

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Cílem této dotace je podpořit rozvoj venkova v oblasti zemědělského i nezemědělského podnikání, tak i v oblasti odpovědného hospodaření v krajině.

Míra podpory:

  • - 1 Celková alokace činí 1 954 210 Kč.
  • - 2 Celková alokace činí    561 457 Kč.
  • - 3 Celková alokace činí    838 458 Kč.
  • - 4 Celková alokace činí 2 405 829 Kč.
  • - 5 Celková alokace činí    912 250 Kč.
  • - ž Celková alokace činí 3 957 764 Kč.

Příjemci podpory

Mezi způsobilé příjemce podpory patří:

  • - 1 Zemědělský podnikatel.
  • - 2 Zemědělský podnikatel, výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, nebo výrobce krmiv, nebo jiný subjekt aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů.
  • - 3 Držitelé (vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé) lesů, kteří jsou soukromými osobami, jejich sdruženími s právní subjektivitou nebo spolky, vysokými školami se školním lesním podnikem, středními školami nebo učilišti se školním polesím, obcemi, právnickými osobami zřízenými nebo založenými obcemi nebo kraji nebo jsou dobrovolnými svazky obcí.
  • - 4 Podnikatelské subjekty (FO a PO)
Nahrávám...
Nahrávám...