dnes je 3.12.2022

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 317

15.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.2.3.3.2.5.1
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 317

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Změna nadační listiny

Aby bylo možné změnit nadační listinu, musí zakladatel její změnu v nadační listině výslovně připustit. Je na zakladateli, aby v nadační listině vymezil, kdo může a v jakém rozsahu nadační listinu změnit. Zakladatel také může výslovně změnu nadační listiny vyloučit nebo vyloučit změnu určité části nadační listiny.

V případě, že zakladatel změnu nadační listiny výslovně nepřipustí, ale současně změnu nadační listiny výslovně nevyloučí, je její změna možná jen v případě a za zákonem stanovených podmínek. Ty jsou pak stanoveny zejména v § 318 a § 319 pro případ, že se změní po vzniku nadace okolnosti natolik, že vyvolají v zájmu nadace rozumnou potřebu změny jejích vnitřních poměrů. V takovém případě je zakladatel oprávněn nadační listinu změnit, a to i přesto, že si tuto změnu v nadační listině nevyhradil. K platnosti změny se vyžaduje, aby s ní souhlasila správní rada a aby se změna nedotkla práv třetích osob.

Změnu nadační listiny je povinna nadace zveřejnit; účinnosti změna nabývá uplynutím tří měsíců ode dne

Nahrávám...
Nahrávám...