dnes je 3.12.2022

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2093

15.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.1.2.2.2.7
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2093

JUDr. Margarita Karešová Kucharčuk

[Dodání většího množství]

Pokud prodávající dodá větší množství věcí, kupující se může rozhodnout, zda si věci navíc ponechá nebo je odmítne. Je nerozhodné, zda se jedná o věci určené individuálně (např. obraz) nebo druhově (např. obilí).

Uvedené ustanovení se nevztahuje na situace, kdy prodávající sice dodal větší množství věci, ale v rámci smluvně dohodnuté tolerance odchylky (např. sjednané procentuálně).

Rozhodne-li se kupující pro ponechání neobjednaného množství věci, kupní smlouva (a tedy i její veškeré podmínky) je uzavřena i ve vztahu k tomuto přebytečnému množství. To znamená, že i ve vztahu k tomu přebytečnému množství platí smluvní ustanovení o záruce, vedlejší ujednání, práva z odpovědnosti za vady apod.

Souhlas kupujícího s přijetím neobjednaného množství věcí nemusí být učiněn výslovně. Stačí konkludentní souhlas.

Naopak, rozhodne-li se kupující, že neobjednané množství věcí odmítne, musí tak učinit výslovně a bez zbytečného odkladu.

Lhůta bez

Nahrávám...
Nahrávám...