dnes je 3.12.2022

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1910

15.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.7.1.1.3
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1910

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Povinnost poskytnout a přijmout sjednané plnění

Komentované ustanovení konstruuje zásadu, že pokud se věřitel a dlužník dohodli na určitém plnění, jakož i způsobu, místě a času jeho poskytnutí, nemůže být ani jedna strana nucena k tomu, aby poskytla či přijala něco jiného, než k čemu se zavázala. To neznamená, že se strany na takové změně nemohou dohodnout, ale musí jít o oboustrannou dohodu, nikoliv jednostrannou změnu.

Z této zásady existují zákonné výjimky.

Jednou z výjimek je povinnost věřitele přijmout částečné plnění, pokud to neodporuje povaze závazku nebo účelu smlouvy, pokud tento účel musel být dlužníku alespoň zřejmý. Dlužník je v takovém případě povinen věřiteli nahradit zvýšené náklady, které mu byly způsobeny částečným plněním.

Další výjimkou je povinnost věřitele přijmout opožděné plnění, tj. plnění po lhůtě splatnosti, samozřejmě za předpokladu, že věřitel do doby opožděného plnění neodstoupí od smlouvy.

Věřitel

Nahrávám...
Nahrávám...