dnes je 10.12.2023

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1909

15.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.7.1.1.2
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1909

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Směnka jako prostředek placení dluhu

Komentované ustanovení upravuje zvláštní případy způsobu zaplacení dluhu skrze určitý platební nástroj, zejména směnku, ale může jít i o šek, akreditiv či jiný obdobný platební nástroj. Na tomto způsobu zaplacení dluhu se musí smluvní strany výslovně dohodnout (tj. věřitel není takový platební nástroj přijmout).

V případě, že je za účelem zaplacení dluhu vystavena směnka, označuje se jako směnka pro solvendo. Samotné vystavení, akceptace a indosace směnky nemá žádný vliv na existenci závazku (tj. vystavením směnky nedochází k jeho splnění). Závazek trvá i nadále, a to vedle závazku směnečného. Podstatou je, že účastníci skrze sjednané placení směnkou vyloučili obecné placení a určili, že placení bude uskutečněno prioritně prostřednictvím směnky. Věřitel je tedy nejprve povinen pokusit se uspokojit prostřednictvím daného platebního nástroje (např. předložením směnky k placení). Pokud bude dluh splněn, považuje se za splněný

Nahrávám...
Nahrávám...