dnes je 3.12.2022

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 180

15.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.2.3.1.12.7
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 180

JUDr. Martin Kareš

[Rozhodnutí o přechodu výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů]

Komentované ustanovení odkazuje na všechny typy rozdělení, tedy na rozštěpení se vznikem nových společností, rozštěpením sloučením, odštěpení se vznikem nových společností a odštěpení sloučením. O tom, kteří zaměstnanci se stanou zaměstnanci jednotlivých nástupnických právnických osob, by mělo být rozhodnuto nejen u zaměstnanců zanikajících právnických osob, jak zákon výslovně uvádí, ale pochopitelně i u zaměstnanců právnických osob, které se rozdělují odštěpením.

Příslušným orgánem je patrně tentýž orgán, do jehož působnosti spadá rozhodování o samotné přeměně. Jestliže se přeměny zúčastní více právnických

Nahrávám...
Nahrávám...