dnes je 30.7.2021

Input:

Inovace - posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti

22.6.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.99
Inovace - posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Cílem výzvy IX. a programu Inovace je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím využívání unikátních know-how ve spolupráci s akademickým a výzkumným sektorem, rozšíření know-how firem pro vlastní inovace, zvýšení efektivnosti interních procesů v oblasti řízení inovací tak, aby došlo k nárůstu počtu firem především místního původu v pozici technologických lídrů, k tvorbě a zavádění nových konkurenceschopných produktů na globální trh a posílení schopností firem v oblasti high-tech výroby.

Míra podpory

Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 100 mil. Kč.

Míra podpory:

  • - malý podnik 45 % z prokázaných způsobilých výdajů,
  • - střední podnik 35 % z prokázaných způsobilých výdajů,
  • - velký podnik 25 % z prokázaných způsobilých výdajů.

Příjemci podpory

  • - malé, střední a velké podniky.

Podporované aktivity

V rámci dotace lze hradit náklady na:

  • - zvýšení
Nahrávám...
Nahrávám...