dnes je 21.7.2024

Input:

61/2002 F.z., Sdělení MF k jiným dokladům o činnosti pojišťoven a zajišťoven, jejichž obsah a formu vyhlašuje MF

61/2002 F.z., Sdělení MF k jiným dokladům o činnosti pojišťoven a zajišťoven, jejichž obsah a formu vyhlašuje MF
Sdělení MF k jiným dokladům o činnosti pojišťoven a zajišťoven,
jejichž obsah a formu vyhlašuje Ministerstvo financí ve Finančním zpravodaji
podle § 26 odstavce (3), písm. a) zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví
 
Referent: Bc. Romana Karešová, tel. 257 043 255
e-mail: romana.karesova@mfcr.cz
Č.j. 328/105 827/2002
ze dne 17. října 2002
Ministerstvo financí vyhlásilo obsah a formu výkazů požadovaných dle zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, ve Finančním zpravodaji č. 5/2001 z 8. 6. 2001 a Finančním zpravodaji č. 1 /2/2002 z 29. 1. 2002.
Termíny předkládání jednotlivých výkazů na Úřad státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění jsou uvedeny v „Termínovém kalendáři všech MF požadovaných výkazů, jiných dokladů a zpráv pojišťoven v roce 2003”.
Výkazy POL, TR, Solventnost, R a V Z+Z budou na MF předkládány vždy ve dvou verzích - písemné a elektronické.
Výkazy Poj 3 - 04 a Poj 5a - 01 budou na MF předkládány pouze v písemné verzi ( písemná kopie výkazu zasílaného ČSÚ).
Výroční zprávy pojišťoven a zajišťoven budou na MF předkládány rovněž v písemné a elektronické verzi.
ZPOZ - Výkaz ekonomických výsledků zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání bude na MF předkládán v písemné verzi.
Ve výkazech se uvádějí data dle textu. Pokud to není zřejmé, uvádějí se údaje za 1. pololetí příslušného roku, resp. k 30. 6. příslušného roku a za celý příslušný rok, resp. k 31. 12. příslušného roku.
Písemná verze podepsaná autorem a schválená osobou předepsanou ve výkazu bude doručena poštou na adresu:

Ministerstvo financí
Úřad státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění
Letenská 15
118 10 Praha 1.
Elektronická verze bude doručena e-mailem na adresu:
Kateřina.Gabrielova@mfcr.cz nebo doručena MF na disketě ve formátu EXCEL apod.
Termín odevzdání „Vykazování solventnosti k 31.12. 2002” pojišťovna podřídí § 22 odstavci (6), zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví.
Ministerstvo financí upozorňuje pojišťovny, že nedodržení termínového kalendáře v roce 2003 bude posuzováno podle § 35 odstavce (1), písm. a), zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví.
Ředitel odboru 32:
Ing. Václav Křivohlávek, CSc.

Termínový kalendář všech MF požadovaných výkazů, jiných dokladů a zpráv pojišťoven v roce 2003
 
Poř. číslo výkazu
Výkaz (zkratka názvu)
Název výkazu
Termín odevzdání na MF v roce 2003
1.
Poj 3 - 04
Čtvrtletní výkaz pojišťoven a penzijních fondů za 4. čtvrtletí 2002
31.1.
2.
TR
Výkaz o tvorbě a výši technických rezerv a skladbě finančního umístění aktiv, jejichž zdrojem jsou technické rezervy k 31.12. 2002
3.3.
3.
R(Úč. Poj 1-01, Úč ZP 1-01)
Rozvaha pojišťoven k 31.12. 2002
3.3.
4.
VZ+Z (Úč. Poj 2-01, Úč ZP 2-01)
Výkaz zisků a ztrát pojišťoven k 31.12. 2002
3.3.
5.
POL 1
Vybrané ukazatele ve sledovaném období k 31.12. 2002
3.3.
6.
POL 2/1
Přehled o vývoji vybraných pojistných kmenů životních pojištění k 31.12. 2002
3.3.
7.
POL2/2
Přehled o vývoji vybraných pojistných kmenů neživotních pojištění k 31.12. 2002
3.3.
Nahrávám...
Nahrávám...