dnes je 19.7.2024

Input:

258/2000 Sb., Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění účinném k 1.1.2024

č. 258/2000 Sb., Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění účinném k 1.1.2024
ZÁKON
ze dne 14. července 2000
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
274/2001 Sb.
(k 1.1.2002)
mění, celkem 19 novelizačních bodů
13/2002 Sb.
(k 1.7.2002)
mění § 37 odst. 2 a § 39 odst. 1
76/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
v § 81 doplňuje odst. 3
86/2002 Sb.
(k 1.6.2002)
mění § 37, 38, 105 odst. 4, 106 odst. 1; ruší část sedmnáctou
120/2002 Sb.
(k 1.7.2002)
mění § 25 odst. 2, § 56 písm. a), § 77 odst. 1, § 80 odst. 1 písm. g)
309/2002 Sb.
(k 1.1.2015)
změna neprovedena - před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena
320/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění, celkem 73 novelizačních bodů
ve znění opravy tiskové chyby zveřejněné v čá. č. 141 z r. 2002.
274/2003 Sb.
(k 1.10.2003)
mění, celkem ke všem datům 218 novelizačních bodů
274/2003 Sb.
(k 1.1.2004)
doplňuje v § 24 odst. 4 a v § 80 nový odst. 6; mění v § 82 odst. 1; nabývá účinnosti § 83e odst. 1
274/2003 Sb.
(k 1.5.2004)
nabývá účinnosti § 2 odst. 10 a 13, § 3a odst. 4, § 3b, § 6 odst. 7; v § 2 pozbývají platnost odst. 9 a 12
356/2003 Sb.
(k 1.5.2004)
v § 39 odst. 2 ruší písm. a); vkládá nový díl 8 (§ 44a a § 44b); v § 61 doplňuje odst. 4 a 5, ruší část dvacátou čtvrtou
362/2003 Sb.
(k 1.1.2007)
v § 83 odst. 2 vkládá slova - změnu nelze provést, § 83 byl novelizován zák. č. 392/2005 Sb.
167/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
mění § 58, § 59, § 60 a 103
326/2004 Sb.
(k 31.5.2004)
v § 44b odst. 1 písm. a) doplňuje bod 5
562/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
ruší část šestnáctou
125/2005 Sb.
(k 1.4.2005)
mění § 44a odst. 6 a § 44b odst. 1 písm. a) bod 3
253/2005 Sb.
(k 1.7.2005)
mění § 4 odst. 1, § 6 odst. 3 písm. b) a § 89 odst. 1 písm. g)
381/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
mění § 89 odst. 1
392/2005 Sb.
(k 27.9.2005)
mění, (celkem ke všem datům 154 novelizačních bodů); nová přechodná ustanovení
392/2005 Sb.
(k 1.10.2005)
mění § 3 odst. 3, § 3a odst. 6, § 19 odst. 1 a 2, § 24 odst. 1, § 83a odst. 1 písm. i)
392/2005 Sb.
(k 27.10.2005)
mění § 26 odst. 3
392/2005 Sb.
(k 1.7.2005)
nabývá účinnosti § 75a odst. 4
392/2005 Sb.
(k 15.4.2006)
mění § 41 odst. 1
392/2005 Sb.
(k 1.1.2007)
mění § 82 odst. 1
444/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
mění § 93 odst. 4
ÚZ 471/2005 Sb.
 
 
59/2006 Sb.
(k 1.6.2006)
ruší část dvacátou druhou
74/2006 Sb.
(k 15.3.2006)
mění § 8 a § 94 odst. 4
186/2006 Sb.
(k 11.5.2006)
§ 41 odst. 3 vkládá slova
186/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
v § 80 odst. 1 vkládá písm. r) - písm. r) již bylo vloženo zák. č. 222/2006 Sb.; dále vkládá v § 82 odst. 2 nové písm. j) a mění § 94
189/2006 Sb.
(k 1.1.2009)
v § 67 odst. 2 vkládá větu, v § 82 odst. 2 vkládá písm. v) a ruší části třináctou, patnáctou a osmnáctou
222/2006 Sb.
(k 1.6.2006)
mění celkem 18 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
264/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
ruší část osmou
342/2006 Sb.
(k 3.7.2006)
vkládá § 47b
110/2007 Sb.
(k 1.6.2007)
v § 108 odst. 2 ruší větu druhou
296/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 83d odst. 1 písm. e)
378/2007 Sb.
(k 31.12.2007)
ruší část sedmou
124/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
mění § 83b odst. 3 a § 83e odst. 3
130/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
mění § 59
274/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
ruší část druhou
41/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
změna neprovedena - před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena; viz zákon č. 306/2009 Sb.
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 47b a § 83b odst. 4
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 93 odst. 4
301/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
mění § 31 odst. 2
151/2011 Sb.
(k 7.6.2011)
mění, celkem 23 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
298/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 47, § 49, § 51 a § 80
375/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
mění, celkem 51 novelizačních bodů
466/2011 Sb.
(k 30.12.2011)
ruší § 99a
115/2012 Sb.
(k 1.6.2012)
mění § 80 odst. 1 písm. j), § 80 odst. 7, § 82 odst. 1, § 86 odst. 1, § 94 odst. 4; ruší přílohu č. 3; nová přechodná ustanovení
333/2012 Sb.
(k 1.11.2012)
mění § 52
223/2013 Sb.
(k 30.7.2013)
vkládá nový § 75b
223/2013 Sb.
(k 1.8.2013)
mění; nová přechodná ustanovení
223/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 27
64/2014 Sb.
(k 1.5.2014)
mění § 84 odst. 3, § 88, § 90 a § 92 odst. 3
247/2014 Sb.
(k 1.9.2014)
mění § 7 odst. 1, § 23 odst. 1 a § 50
250/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 80 odst. 8 a § 82 odst. 1
252/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 21a, § 84 a § 89; nové přechodné ustanovení
82/2015 Sb.
(k 1.9.2015)
vkládá § 7a, mění § 92d (§ 92d není v zákoně obsažen)
267/2015 Sb.
(k 1.12.2015)
mění, celkem k datu 326 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
267/2015 Sb.
(k 1.4.2016)
mění § 47a
243/2016 Sb.
(k 29.7.2016)
mění § 84 odst. 6
250/2016 Sb.
(k 1.7.2017)
ruší část pátou
298/2016 Sb.
(k 19.9.2016)
mění § 48 odst. 2
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění, celkem 35 novelizačních bodů
193/2017 Sb.
(k 1.9.2017)
mění § 80 odst. 1 písm. j) a § 94a odst. 2
202/2017 Sb.
(k 1.11.2017)
mění; nová přechodná ustanovení
225/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 77 odst. 4 a § 80 odst. 1
277/2019 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 80 odst. 1 písm. e)
ve znění zák. č. 261/2021 Sb. a č. 177/2022 Sb.
205/2020 Sb.
(k 27.4.2020)
vkládá v části první hlavě V dílu 1 nový oddíl 4
205/2020 Sb.
(k 1.5.2020)
mění celkem 128 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
205/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 13 odst. 1
205/2020 Sb.
(k 27.4.2021)
mění § 80 odst. 8
238/2020 Sb.
(k 1.7.2020)
mění § 82, § 84 a § 92n
403/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 80 odst. 1
544/2020 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 3, § 5, § 83a, § 84, § 92a a § 108
36/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 85
94/2021 Sb.
(k 27.2.2021)
mění § 62a, § 92n, a § 93
261/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
ruší § 47b a mění § 48
284/2021 Sb.
(k 1.1.2024)
ve znění zák. č. 152/2023 Sb.
mění § 31, § 77, § 78, § 80, § 94; vkládá § 82b; nová přechodná ustanovení
363/2021 Sb.
(k 1.1.2025)
mění - dosud neuvedeno
314/2022 Sb.
(k 1.12.2022)
mění § 47, § 79 a § 92k; nové přechodné ustanovení
384/2022 Sb.
(k 1.1.2023)
mění § 80 odst. 8
152/2023 Sb.
(k 1.7.2023)
mění § 6c, § 6f, § 77, § 77, § 78, § 80, § 82b a § 108
167/2023 Sb.
(k 1.7.2023)
mění celkem 99 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
281/2023 Sb.
(k 1.10.2023)
mění § 69 odst. 1
412/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 89 odst. 1 písm. e)
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
PRÁVA A POVINNOSTI OSOB A VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY V OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ
HLAVA I
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie62)
a)  práva a povinnosti fyzických a právnických osob v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví,
b)  soustavu orgánů ochrany veřejného zdraví, jejich působnost a pravomoc,
c)  úkoly dalších orgánů veřejné správy v oblastech ochrany a podpory veřejného zdraví a hodnocení a snižování hluku z hlediska dlouhodobého průměrného hlukového zatížení životního prostředí.
§ 2
Vymezení základních pojmů
(1)  Veřejným zdravím je zdravotní stav obyvatelstva a jeho skupin. Tento zdravotní stav je určován souhrnem přírodních, životních a pracovních podmínek a způsobem života.
(2)  Ochrana veřejného zdraví je souhrn činností a opatření k vytváření a ochraně zdravých životních a pracovních podmínek a zabránění šíření infekčních a hromadně se vyskytujících onemocnění, ohrožení zdraví v souvislosti s vykonávanou prací, vzniku nemocí souvisejících s prací a jiných významných poruch zdraví a dozoru nad jejich zachováním. Ohrožením veřejného zdraví je stav, při kterém jsou obyvatelstvo nebo jeho skupiny vystaveny nebezpečí, z něhož míra zátěže rizikovými faktory přírodních, životních nebo pracovních podmínek překračuje obecně přijatelnou úroveň a představuje významné riziko poškození zdraví.
(3)  Podpora veřejného zdraví je souhrn činností pomáhajících fyzickým osobám zachovat a zlepšovat své zdraví a zvyšovat kontrolu nad faktory ovlivňujícími zdraví. Zahrnuje činnosti k zajištění sociálních, ekonomických a environmentálních podmínek pro rozvoj individuálního i veřejného zdraví, zdravotního stavu a zdravého životního stylu.
(4)  Hodnocením zdravotních rizik je posouzení míry závažnosti zátěže populace vystavené rizikovým faktorům životních a pracovních podmínek a způsobu života. Podkladem pro hodnocení zdravotního rizika je kvalitativní a kvantitativní odhad rizika [§ 80 odst. 1 písm. l)]. Výsledek hodnocení zdravotního rizika je podkladem pro řízení zdravotních rizik, čímž se rozumí rozhodovací proces s cílem snížit zdravotní rizika. Hodnocení rizik na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a povinnosti zaměstnavatele v prevenci rizik pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci stanoví zvláštní právní předpisy2) .
(5)  Infekčním onemocněním se rozumí příznakové i bezpříznakové onemocnění vyvolané původcem infekce nebo jeho toxinem, které vzniká v důsledku přenosu tohoto původce nebo jeho toxinu z nakažené fyzické osoby, zvířete nebo neživého substrátu na vnímavou fyzickou osobu.
(6)  Izolací se rozumí oddělení fyzické osoby, která onemocněla infekční nemocí nebo jeví příznaky tohoto onemocnění, od ostatních fyzických osob. Podmínky izolace musí s ohledem na charakter přenosu infekce zabránit jejímu přenosu na jiné fyzické osoby, které by mohly infekční onemocnění dále šířit.
(7)  Karanténními opatřeními jsou
a)  karanténa, kterou se rozumí oddělení zdravé fyzické osoby, která byla během inkubační doby ve styku s infekčním onemocněním nebo pobývala v
Nahrávám...
Nahrávám...