dnes je 19.7.2024

Input:

233/2000 Sb., Vyhláška Ministerstva vnitra o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. a zákona č 204/2000 Sb., ve znění účinném k 1.12.2019

č. 233/2000 Sb., Vyhláška Ministerstva vnitra o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. a zákona č 204/2000 Sb., ve znění účinném k 1.12.2019
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnitra
ze dne 24. července 2000
o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb.
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
80/2002 Sb.
(k 5.3.2002)
mění (40 novelizačních bodů - včetně příloh)
188/2002 Sb.
(k 15.5.2002)
mění v příloze č. 1 vzor 2b bod 1
401/2002 Sb.
(k 4.9.2002)
nové znění § 12
565/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění (21 novelizačních bodů)
251/2006 Sb.
(k 31.5.2006)
mění § 12 odst. 1 a 2
368/2008 Sb.
(k 7.10.2008)
mění § 12 odst. 1 a 2
321/2009 Sb.
(k 14.9.2009)
vkládá nový § 14b
442/2009 Sb.
(k 11.12.2009)
mění § 12
452/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění; nové přechodné ustanovení
91/2017 Sb.
(k 13.4.2017)
mění přílohu č. 1; nové přechodné ustanovení
475/2017 Sb.
(k 29.12.2017)
mění § 12 odst. 1 a 2
185/2018 Sb.
(k 1.9.2018)
mění § 12
39/2019 Sb.
(k 2.3.2019)
mění § 3 a přílohy č. 1 a 2; nové přechodné ustanovení
265/2019 Sb.
(k 1.12.2019)
mění § 8 odst. 3
Ministerstvo vnitra stanoví v dohodě s Ministerstvem zahraničních věcí podle § 92 odst. 1 písm. a) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 204/2000 Sb., (dále jen „zákon”), v dohodě s Českým statistickým úřadem podle § 92 odst. 1 písm. b) zákona a v dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem financí podle § 92 odst. 1 písm. c) zákona:
ČÁST PRVNÍ
POSTUP OBECNÍCH ÚŘADŮ, POVĚŘENÝCH OBECNÍCH ÚŘADŮ A ZASTUPITELSKÝCH ÚŘADŮ PŘI SESTAVOVÁNÍ A VEDENÍ ZVLÁŠTNÍCH SEZNAMŮ VOLIČŮ A POŘIZOVÁNÍ VÝPISŮ Z NICH
§ 1
(1)  Zvláštní seznam voličů (dále jen „zvláštní seznam”)1) vede v knize nebo systémem kartotéky anebo prostřednictvím výpočetní techniky v členění podle volebních okrsků nebo zvláštních volebních okrsků obecní úřad, městský úřad, magistrát územně nečleněného města se zvláštním postavením, úřad městské části nebo městského obvodu územně členěného města se zvláštním postavením, úřad městské části hlavního města Prahy (dále jen „obecní úřad”) a zastupitelský a konzulární úřad České republiky s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem (dále jen „zastupitelský úřad”). Vzory zvláštních seznamů vedených obecním úřadem a zastupitelským úřadem jsou uvedeny v příloze č. 1.
(2)  Ve zvláštním seznamu vedeném obecním úřadem se eviduje jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, důvod zápisu do zvláštního seznamu, místo trvalého pobytu zapsaného voliče a číslo volebního okrsku, ve kterém bude volit. V poznámce se uvede, kdo dal k zápisu do zvláštního seznamu podnět.
(3)  Ve zvláštním seznamu vedeném zastupitelským úřadem se eviduje číslo volebního okrsku, ve kterém bude volič volit, jeho jméno, popřípadě jména,1a) příjmení a bydliště voliče, který nebydlí na území České republiky, popřípadě trvalý pobyt voliče hlasujícího na voličský průkaz; není-li uvedeno rodné číslo, uvede se rodné příjmení, datum a místo narození, stát narození a pohlaví voliče.
(4)  Zápisy o případných změnách údajů ve zvláštních seznamech provádí obecní úřad nebo zastupitelský úřad na základě oznámení toho, kdo dal k předchozímu zápisu do zvláštního seznamu, popřípadě k jeho změně podnět.
(5)  Vyškrtnutí ze zvláštního seznamu provedené na základě oznámení podle odstavce 4
Nahrávám...
Nahrávám...