dnes je 23.7.2024

Input:

21/1992 Sb., Zákon o bankách, ve znění účinném k 1.5.2024

č. 21/1992 Sb., Zákon o bankách, ve znění účinném k 1.5.2024
ZÁKON
ze dne 20. prosince 1991
o bankách
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
264/1992 Sb.
(k 1.1.1993)
vypouští § 38 odst. 4
292/1993 Sb.
(k 1.1.1994)
mění § 38 odst. 3 písm. b)
156/1994 Sb.
(k 29.7.1994)
mění, doplňuje, § 26 až 29, § 31 a 33, § 35 odst. 1, § 38 odst. 2, vkládá část devátou - § 41a až § 41k, a § 44a), přejm. pův část devátou na desátou
83/1995 Sb.
(k 1.7.1995)
doplňuje, v § 41c za odst. 1 vkládá nový odst. 2
84/1995 Sb.
(k 1.7.1995)
mění, doplňuje, § 1, v § 5 odst. 3 vypouští písm. f), vkládá nový § 11a, v § 17 vypouští odst. 3 a 4, v § 38 odst. 3 doplňuje písm. d), mění § 40
61/1996 Sb.
(k 1.7.1996)
mění, doplňuje § 38 odst. 2 a 3, § 44a,
306/1997 Sb.
(k 1.1.1998)
v § 38 odst. 3 doplňuje písm. f)
16/1998 Sb.
(k 6.2.1998)
mění, doplňuje 30 novelizačních bodů
127/1998 Sb.
(k 30.6.1998)
v § 38 odst. 3 doplňuje písm. g)
165/1998 Sb.
(k 1.9.1998)
mění, doplňuje 74 novelizačních bodů
ÚZ 215/1998 Sb.
 
 
120/2001 Sb.
(1.5. 2001)
v § 38 odst. 3 doplňuje písm. h) a mění odst. 5
239/2001 Sb.
(k 1.9.2001)
v § 38a doplňuje odst. 4
319/2001 Sb.
(k 7.9.2001)
mění 16 novelizačních bodů a nová přechodná ust.
126/2002 Sb.
(k 1.5.2002)
mění celkem 146 novelizačních bodů, nová přechodná ust.
126/2002 Sb.
(k 1.5.2004)
§ 2 odst. 3, § 4 odst. 2 věta druhá, § 5a až 5m, § 11 odst. 2 věta druhá, § 11 odst. 5, § 16a odst. 2, § 25a odst. 4 věta poslední, § 25a odst. 5, § 26e odst. 2, § 38c až 38h a § 41m
ÚZ 406/2002 Sb.
 
 
453/2003 Sb.
(k 1.4.2004)
mění § 38 odst. 3 písm. f)
257/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
mění 31 novelizačních bodů, nová přechodná ust.
439/2004 Sb.
(k 26.7.2004)
mění § 37, 38, 38a a 38b
377/2005 Sb.
(k 29.9.2005)
mění 31 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení
413/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 38 odst. 3 doplňuje písm. j)
56/2006 Sb.
(k 8.3.2006)
v § 26 odst. 3 doplňuje písm. h), vkládá pozn. č. 6a
57/2006 Sb.
(k 1.4.2006)
mění celkem 22 novelizačních bodů
62/2006 Sb.
(k 8.3.2006)
v § 2 odst. 1 ruší písm. b), v § 2 ruší odst. 2, mění § 5a odst. 1, 2, 3 a 7
také doplňuje v § 38 odst. 3 písm. j) - změnu nelze provést, neboť mění písm. změněné zák. č. 57/2006 Sb. k 1.4.2006
70/2006 Sb.
(k 1.4.2006)
v § 25a odst. 4 písm. f) vkládá slova, v § 38 odst. 2 a § 38 odst. 3 písm. e) nahrazuje slova, ruší pozn. č. 10
159/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
v § 38 odst. 3 vkládá písm. k) v § 38 odst. 5 nahrazuje slova
189/2006 Sb.
(k 1.1.2009)
v § 38 odst. 3 písm. f) vkládá slova
ÚZ 295/2006 Sb.
 
 
120/2007 Sb.
(k 1.7.2007)
mění celkem 101 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení
296/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 25a odst. 4 písm. a), § 38f odst. 2, § 41a odst. 4, § 41d odst. 3
126/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
mění v § 16 odst. 1 písm. a) a c)
216/2008 Sb.
(k 20.6.2008)
ruší v § 38 odst. 3 písm. k) a mění slova v § 38 odst. 5
230/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
mění § 1 odst. 3 písm. h), § 5d, § 8b, § 19b; vkládá v § 26d odst. 4
254/2008 Sb.
(k 1.9.2008)
mění § 1 odst. 3 písm. k), § 25a odst. 4 písm. f), § 37 odst. 1, § 38 odst. 2 a 3; ruší § 44a
433/2008 Sb.
(k 15.12.2008)
mění v § 41e odst. 2 a v § 41m odst.1
215/2009 Sb.
(k 20.7.2009)
mění § 18 odst. 3
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 12b odst. 2
230/2009 Sb.
(k 1.8.2009)
mění; celkem 32 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 38 odst. 3 písm. c)
285/2009 Sb.
(k 1.11.2009)
mění § 5d, § 20b, § 20c, § 38, § 38a, § 41f
287/2009 Sb.
(k 4.9.2009)
mění; celkem 26 novelizačních bodů
156/2010 Sb.
(k 5.6.2010)
mění, celkem 32 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
156/2010 Sb.
(k 31.12.2010)
mění § 41d, § 41e odst. 2, § 41m odst. 1
160/2010 Sb.
(k 7.6.2010)
mění § 12b odst. 1 a 3, § 26 odst. 3; nová přechodná ustanovení
409/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 29 odst. 3 a vkládá nový § 33a
41/2011 Sb.
(k 28.2.2011)
mění, nová přechodná ustanovení
41/2011 Sb.
(k 31.12.2011)
mění § 11a odst. 10, § 26 odst. 1 písm. a) bod 12, § 38j odst. 1 písm. h)
73/2011 Sb.
(k 1.4.2011)
mění v § 38 odst. 3 písm. i) a odst.4
139/2011 Sb.
(k 27.5.2011)
mění § 20 odst. 5 a 6, § 20c, § 41f
188/2011 Sb.
(k 15.7.2011)
mění § 11a, § 26bb
263/2011 Sb.
(k 29.11.2011)
mění § 1 odst. 4
420/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 4 odst. 4 a 5, § 7a
428/2011 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 11a odst. 4 písm. c) a § 17a odst. 2
458/2011 Sb.
(k 1.1.2015)
změna neprovedena - před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena
470/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 38 odst. 4
37/2012 Sb.
(k 31.1.2012)
mění, celkem 33 novelizačních bodů
254/2012 Sb.
(k 3.8.2012)
mění, celkem 100 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
396/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 41f odst. 8
227/2013 Sb.
(k 1.7.2013)
mění § 15, § 24, § 26 odst. 3 písm. b), § 26bb a § 38j odst. 1; nová přechodná ustanovení
241/2013 Sb.
(k 19.8.2013)
mění § 1 odst. 3, § 11a odst. 4 písm. c), § 17a odst. 8, § 20 odst. 6 písm. b)
303/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění, celkem 52 novelizačních bodů
135/2014 Sb.
(k 22.7.2014)
mění celkem ke všem datům 260 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
135/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 5a, § 5j, § 5k, § 5n, § 5o, § 12j, § 16a, § 38h; vkládá nový § 5ka a § 11c
135/2014 Sb.
(k 1.1.2016)
vkládá nové § 12m až 12x; mění § 26 odst. 2 a § 38d odst. 5
pozbývají platnosti ustanovení § 12d až 12l, § 26 odst. 2 písm. a) bod 12, § 26 odst. 2 písm. e) a § 38d odst. 5 písm. c)
219/2015 Sb.
(k 25.9.2015)
mění § 38 odst. 3 písm. j)
220/2015 Sb.
(k 1.10.2015)
mění § 38 odst. 3 písm. e)
375/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění, celkem k datu 107 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
375/2015 Sb.
(k 1.6.2016)
mění § 41d
258/2016 Sb.
(k 1.12.2016)
mění § 1 odst. 3 a 4 a § 25a odst. 3
301/2016 Sb.
(k 6.10.2016)
mění § 38 odst. 2
302/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění § 38 odst. 3
368/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění § 38 odst. 3 písm. e)
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění, celkem 15 novelizačních bodů
204/2017 Sb.
(k 13.8.2017)
mění § 1 odst. 3, § 7b odst. 1 a § 9; vkládá nový § 9a
204/2017 Sb.
(k 3.1.2018)
mění § 1 odst. 3
371/2017 Sb.
(k 13.1.2018)
mění § 1 odst. 3; nová přechodná ustanovení
39/2020 Sb.
(k 3.3.2020)
mění § 41e odst. 6
Účinnost zákona byla stanovena k 1.1.2020, ale k jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů došlo dne 17.2.2020. S ohledem na ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb. nastává jeho účinnost patnáctým dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů.
49/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 1 a vkládá § 38aa až § 38af
119/2020 Sb.
(k 1.5.2020)
mění § 1 odst. 3 písm. i)
238/2020 Sb.
(k 1.7.2020)
mění § 5a, § 36e, § 36g, § 36h, § 38, § 39, § 41b a § 41f
338/2020 Sb.
(k 1.10.2020)
mění celkem 160 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
174/2021 Sb.
(k 12.5.2021)
mění § 5a, § 36e, § 36g, § 36h, § 38, § 39, § 41b a § 41f
261/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
mění § 38ae a § 38af
353/2021 Sb.
(k 1.10.2021)
mění celkem 215 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
353/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
vkládá § 12y a mění § 26 odst. 2
96/2022 Sb.
(k 29.5.2022)
mění, celkem 36 novelizačních bodů
471/2022 Sb.
(k 1.4.2023)
mění § 38af
35/2023 Sb.
(k 1.4.2023)
mění § 38 odst. 3
407/2023 Sb.
(k 1.7.2024)
mění § 38 odst. 3 - dosud neuvedeno
417/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 38 odst. 2 a 3
85/2024 Sb.
(k 1.5.2024)
mění § 1 a § 5d; nové přechodné ustanovení
107/2024 Sb.
(k 1.5.2024)
mění § 38af
Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:
ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1
(1)  Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) , zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie27) a upravuje některé vztahy související se vznikem, podnikáním a zánikem bank se sídlem na území České republiky, včetně jejich působení mimo území České republiky, a dále některé vztahy související s působením zahraničních bank na území České republiky. Bankami se rozumějí akciové společnosti se sídlem v České republice, které
a)  přijímají vklady od veřejnosti, a
b)  poskytují úvěry,

a které k výkonu činností podle písmen a) a b) mají bankovní licenci (dále jen „licence”) (§ 4).
(2)  Pro účely tohoto zákona se rozumí
a)  vkladem svěřené peněžní prostředky, které představují závazek vůči vkladateli na jejich výplatu,
b)  úvěrem v jakékoliv formě dočasně poskytnuté peněžní prostředky.
(3)  Banka může, kromě činností uvedených v odstavci 1 písm. a) a b), vykonávat tyto další činnosti, má-li je povoleny v jí udělené licenci,
a)  investování do cenných papírů na vlastní účet,
b)  finanční pronájem (finanční leasing),
c)  platební služby a vydávání elektronických peněz,
d)  vydávání a správu platebních prostředků, jestliže se nejedná o poskytování platebních služeb nebo vydávání elektronických peněz podle písmene c),
e)  poskytování záruk,
f)  otvírání akreditivů,
g)  obstarávání inkasa,
h)  poskytování investičních služeb, s tím, že se v licenci uvede, které investiční služby je banka oprávněna poskytovat a ve vztahu ke kterým investičním nástrojům,
i)  finanční makléřství; spočívá-li finanční makléřství ve zprostředkování spotřebitelského úvěru, pojištění nebo zajištění nebo doplňkového penzijního spoření, může banka tuto činnost vykonávat, je-li k tomu oprávněna podle zákona upravujícího zprostředkování takové finanční služby,
j)  výkon funkce depozitáře,
k)  směnárenskou činnost,
l)  poskytování bankovních informací,
m)  obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami, které nejsou investičním nástrojem, a se zlatem,
n)  pronájem bezpečnostních schránek,
o)  provádění administrace investičních fondů a zahraničních investičních fondů, s tím, že se v licenci uvede, které činnosti je banka oprávněna vykonávat a ve vztahu ke kterým fondům,
p)  činnost akreditované osoby podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu,
q)  správa nevýkonného úvěru podle zákona upravujícího trh s nevýkonnými úvěry,
r)  činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými v písmenech a) až q) a v odstavci 1.
(4)  Banka nesmí vykonávat jiné podnikatelské činnosti než ty, které má povoleny v licenci; to neplatí pro činnosti vykonávané pro jiného, pokud souvisejí se zajištěním jejího provozu a provozu jí ovládaných jiných bank, spořitelních a úvěrních družstev, obchodníků s cennými papíry, pojišťoven, zajišťoven, finančních institucí a podniků pomocných služeb. Banka může dále vykonávat
a)  působnost kontaktního místa veřejné správy, je-li držitelem autorizace podle zvláštního zákona,
b)  činnost akreditované osoby podle zákona upravujícího činnost akreditovaných osob na finančním trhu, je-li akreditovanou osobou podle takového zákona, a
c)  podnikatelskou činnost spočívající v poskytování elektronické identifikace, autentizace a služeb vytvářejících důvěru, jak jsou definovány přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím
Nahrávám...
Nahrávám...