dnes je 16.7.2024

Input:

119/2002 Sb., Zákon o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění účinném k 1.2.2022

č. 119/2002 Sb., Zákon o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění účinném k 1.2.2022
ZÁKON
ze dne 8. března 2002
o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
227/2003 Sb.
(k 1.10.2003)
mění § 41 odst. 4
228/2003 Sb.
(k 1.1.2004)
46 novelizačních bodů
537/2004 Sb.
(k 22.10.2004)
mění § 22 odst. 1 písm. a) a § 51 odst. 2
359/2005 Sb.
(k 1.10.2005)
v § 68 vkládá nový odst. 3
444/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 76 odst. 4 nahrazuje slova
310/2006 Sb.
(k 1.7.2006)
mění v § 5 písm. f), § 39 odst. 1 písm. c), § 58 odst. 7, bod 22 části první přílohy
170/2007 Sb.
(k 21.12.2007)
mění § 46 odst. 3 a § 51 odst. 2
124/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
mění § 22 odst. 4
189/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
mění § 10 odst. 3, § 12 odst. 4, § 17 odst. 4, § 18 odst. 3, § 21a, § 30, § 46 odst. 5 a 7, § 49 odst. 1 a 2, § 50 odst.9, § 51 odst. 7 a 8 a § 73 odst. 4 písm. a) až c), § 81 odst. 5
274/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
mění § 3 odst. 3, § 10 odst. 2, § 74, § 75 odst. 1 a 2; nové přechodné ustanovení
484/2008 Sb.
(k 1.2.2009)
mění; celkem 134 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
41/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
mění § 22
ÚZ 48/2009 Sb.
 
 
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 10 odst. 1 písm. a)
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 77 odst. 6
148/2010 Sb.
(k 1.7.2010)
mění, celkem 20 novelizačních bodů
375/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
mění § 20 odst. 1
420/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 33 a § 36 odst. 1 písm. c); nové přechodné ustanovení
167/2012 Sb.
(k 1.7.2012)
mění § 42 odst. 3
170/2013 Sb.
(k 1.7.2014)
mění; celkem 149 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
281/2013 Sb.
(k 30.9.2013)
mění § 44; nové přechodné ustanovení
204/2015 Sb.
(k 1.10.2016)
mění § 9, § 17, § 23, § 24, § 33, § 77a; nová přechodná ustanovení
206/2015 Sb.
(k 4.9.2015)
mění § 29, § 63 odst. 7 a § 76a
229/2016 Sb.
(k 6.8.2016)
mění § 18, § 20, § 27, § 29, § 39, § 41, § 49, § 56, § 57, § 73a, § 76, § 76a, § 76b, § 76c, § 76d; vkládá § 20a
229/2016 Sb.
(k 1.8.2017)
mění; nová přechodná ustanovení
298/2016 Sb.
(k 19.9.2016)
mění § 39a odst. 1, 2 a 3 a § 50 odst. 3
455/2016 Sb.
(k 1.2.2017)
mění § 22 odst. 1 písm. a)
183/2017 Sb.
(k 1.8.2017)
mění, celkem 17 novelizačních bodů
222/2017 Sb.
(k 15.8.2017)
mění § 18 odst. 3 písm. c)
13/2021 Sb.
(k 30.1.2021)
mění, celkem 178 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
261/2021 Sb.
(k 24.7.2021)
mění § 73a odst. 5 a 6; nové přechodné ustanovení
261/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
mění § 6 a ruší § 73b
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ZBRANĚ, STŘELIVO A MUNICE
HLAVA I
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
(1)  Právo nabývat, držet a nosit zbraň je zaručeno za podmínek stanovených tímto zákonem.
(2)  Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie32) a upravuje nakládání se zbraněmi a střelivem, podmínky pro provozování střelnic, nakládání s municí a provádění pyrotechnického průzkumu.
(3)  Zákon se nevztahuje, není-li dále stanoveno jinak, na
a)  zbraně, střelivo a munici, které jsou nabývány nebo drženy ve výzbroji ozbrojenými silami České republiky1) , Vojenskou policií33) , bezpečnostními sbory1a) , Vojenským zpravodajstvím1b) nebo ozbrojenými silami anebo sbory jiných států při jejich pobytu na území České republiky, překračování státních hranic České republiky a průjezdu přes území České republiky nebo přeletu nad územím České republiky podle zvláštního právního předpisu2) nebo mezinárodní smlouvy, která je součástí právního řádu, a jsou určeny k plnění jejich úkolů,
b)  zbraně, střelivo a munici ve vlastnictví státu, které jsou určeny ke sbírkovým, výzkumně vývojovým nebo muzejním účelům Ministerstvem vnitra (dále jen „ministerstvo”), Ministerstvem obrany, ozbrojenými silami České republiky1) , Vojenskou policií33) , bezpečnostními sbory1a) , Vojenským zpravodajstvím1b) nebo ozbrojenými silami anebo sbory jiných států při jejich pobytu na území České republiky, překračování státních hranic České republiky a průjezdu přes území České republiky nebo přeletu nad územím České republiky podle zvláštního právního předpisu2) nebo mezinárodní smlouvy, která je součástí právního řádu,
c)  zbraně, střelivo a munici, které jsou určeny k ověřování Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva3) ,
d)  zbraně, střelivo a munici, které jsou kulturními památkami, součástí souboru prohlášeného za kulturní památku nebo sbírkovými předměty, které jsou ve vlastnictví státu, krajů nebo obcí,
e)  zřizování a provozování střelnic Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva, ministerstvem, Ministerstvem obrany, ozbrojenými silami České republiky1) , Vojenskou policií33) , bezpečnostními sbory1a) , Vojenským zpravodajstvím1b) nebo ozbrojenými silami anebo sbory jiných států při
Nahrávám...
Nahrávám...