Zatřídění dokumentu
Tento dokument není zatříděn.

 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Zpráva o hospodaření obcí

21.1.2019, Zdroj: Ministerstvo financí

MF ČR zveřejnilo zprávu o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 30. 11. 2018.

Ke konci měsíce listopadu 2018 vykázaly kraje, obce, dobrovolné svazky obcí (dále jen „DSO“) a Regionální rady regionů soudržnosti1 celkové konsolidované příjmy ve výši 489,3 mld. Kč a celkové konsolidované výdaje 468,9 mld. Kč. Proti stejnému období minulého roku vzrostly celkové příjmy územních rozpočtů o 58,4 mld. Kč a jejich celkové výdaje o 78,8 mld. Kč. Výsledný přebytek hospodaření (20,4 mld. Kč) se proto proti listopadu loňského roku snížil o 20,4 mld. Kč.

Vlastní příjmy územních rozpočtů činily 305,4 mld. Kč, proti srovnatelnému období minulého roku byly vyšší o 28,8

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Města a obce profi.
Pravidelné zpravodajství
 +420 222 539 333  info@obecniportal.cz