dnes je 18.6.2019
Input:

Změny v oblasti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot po novele zákona o ochraně ovzduší (2018)

10.10.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.1.9
Změny v oblasti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot po novele zákona o ochraně ovzduší (2018)

Mgr. Pavla Bejčková

Nové povinnosti dodavatelů motorového benzinu nebo motorové nafty po novele zákona o ochraně ovzduší - změna termínu podávání zprávy o emisích skleníkových plynů, vykazování úspory skleníkových plynů z pohonných hmot… Platnost novely zákona od 1. 9. 2018.

Změny v oblasti snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot vycházejí ze směrnice Rady (EU) č. 2015/652 ze dne 20. 4. 2015, kterou se stanoví metody výpočtu a požadavky na podávání zpráv podle směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty, a směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/1513 ze dne 9. 9. 2015, kterou se mění směrnice 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty a směrnice 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů.

V návaznosti na novelu zákona o ochraně ovzduší bylo vydáno i nové prováděcí nařízení vlády č. 189/2018 Sb., o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot.

Minimální množství biopaliv

Nově se umožnilo dodavatelům motorového benzinu nebo motorové nafty pro účely splnění své povinnosti zajistit minimální množství biopaliv podle § 19 odst. 1 zákona č. 201/2012 Sb., započítávat si dvojnásobně tzv. pokročilá biopaliva (tj. biopaliva vyrobená z nepotravinářské biomasy) a biopaliva z odpadů (§ 19 odst. 6).

Povinnost zajistit procentní snížení emisí skleníkových plynů z pohonných hmot, stanovené v § 20 odst. 1, může dodavatel motorového benzinu nebo motorové nafty splnit nejen přimícháváním biopaliv do motorového benzinu nebo motorové nafty, ale dalšími alternativními způsoby (§ 20 odst. 2): uvedením čistého biopaliva (např. čisté FAME) nebo směsného paliva (např. směsná motorová nafta SMN 30 nebo palivo E85) do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky pro dopravní účely, uvedením zkapalněného ropného plynu do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky pro dopravní účely, dodáním zemního plynu na daňové území České republiky pro dopravní účely nebo prodejem vodíku pro dopravní účely na daňovém území České republiky. Povinnost snížení emisí lze splnit i dodáním elektřiny na území České republiky pro dopravní účely.

Zpráva o emisích skleníkových plynů

Termín pro podání zprávy o emisích skleníkových plynů z pohonných hmot nebo elektřiny, které dodavatel dodal v uplynulém kalendářním roce, se novelou posouvá až na 30. června následujícího roku (§ 20 odst. 3). Zpráva se zasílá elektronickou formou Ministerstvu životního prostředí ČR a současně celnímu úřadu.

Novela umožnila, aby se dodavatel motorového benzinu nebo motorové nafty za účelem plnění povinnosti snížení emisí skleníkových plynů podle § 20 odst. 1 sdružil také s dodavatelem CNG/LNG, LPG, čistých a vysokoprocentních biopaliv, elektřiny nebo vodíku (§ 20a). Stejně jako v případě sdružení více dodavatelů motorového benzinu nebo motorové nafty podle § 20 odst. 5 se dodavatelé sdružují na základě smlouvy o společnosti podle § 2716 a násl. NOZ.

Dodavatel motorového benzinu nebo motorové nafty má nově možnost svou povinnost snížení emisí skleníkových plynů podle § 20 zákona č. 201/2012 Sb., splnit i zohledněním tzv. snížení emisí z těžby (§ 20b). Možnost zohlednění emisí ušetřených v rámci těžby ropy či zemního plynu, respektive ze zpracování jiné suroviny na palivo (motorový benzin, motorová nafta, LPG, CNG, biopalivo, vodík), vychází ze směrnice Rady 2015/652/EU. Podmínkou pro zohlednění snížení emisí z těžby je, že snížení bylo dosaženo z těžby provedené v příslušném kalendářním roce, a to v kterékoli zemi (tj. nejen v České republice či Evropské unii), a současně není vyžadována žádná fyzická souvislost mezi dodanou pohonnou hmotou a započítaným snížením emisí z těžby. Možnost využití snížení emisí z těžby je však poměrně výrazně omezena možností zohlednit je pouze do výše 1 % základní hodnoty produkce emisí skleníkových plynů pro fosilní pohonné hmoty.

Vykazování úspory skleníkových plynů z pohonných hmot

Ustanovení § 20c až § 20e s účinností od 1. ledna 2019 zavedla