dnes je 29.5.2024

Input:

Změna snížené sazby DPH od 1. 1.2024 u dodání tepla, chladu, vodného a stočného

1.3.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.5.3
Změna snížené sazby DPH od 1. 1.2024 u dodání tepla, chladu, vodného a stočného

Ing. Helena Hnízdilová

Od 1. 1. 2024 došlo ke sjednocení dvou snížených sazeb DPH na jednotnou sníženou sazbu DPH 12 %. U dodání tepla, chladu, vodného a stočného se tedy zvyšuje sazba DPH z 10 % na 12 %.

Rozhodným dnem pro uplatnění sazby daně je dle § 47 odst.2 ZDPH den povinnosti přiznat daň (DPPD). Tedy den uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP). Pro úplatu na zdanitelné plnění, přijatou před DUZP, pak den přijetí platby.

Příklad

SVJ hradilo v průběhu roku 2023 zálohy na dodávky vody. Dodavatel, plátce DPH, odvedl v 2023 z přijatých záloh daň ve výši 10 %.

Skutečnou spotřebu vody za rok 2023 zjistil dodavatel 31.12.2023. Tento den je dnem uskutečnění zdanitelného plnění (dle § 21 odst.4 písm. b) bod 2 ZDPH).

Dodavatel vystaví doklad, ve kterém přijaté zálohy zúčtuje:

  • - Na nedoplatek aplikuje DPH 10 % (DUZP nastalo 31.12.2023)
  • - Na přeplatek aplikuje DPH 10 % (platby přijal v 2023)
Příklad

SVJ hradilo v průběhu roku 2023 zálohy na dodávky vody. Celkem zaplatilo 66 000 Kč. Dodavatel, plátce DPH, odvedl v 2023 z přijatých záloh daň ve výši 10 %.

Datum přijetí platby  Základ daně  sazba DPH  DPH  celkem  
15.01.2023  5 000  10 %  500  5 500  
15.02.2023  5 000  10 %  500  5 500  
15.03.2023  5 000  10 %  500  5 500  
14.04.2023  5 000  10 %  500  5 500  
15.05.2023  5 000  10 %  500  5 500  
15.06.2023  5 000  10 %  500  5 500  
14.07.2023  5 000  10 %  500  5 500  
15.08.2023  5 000  10 %  500  5 500  
15.09.2023  5 000  10 %  500  5 500  
13.10.2023  5 000  10 %  500  5 500  
15.11.2023  5 000  10 %  500  5 500  
15.12.2023  5 000  10 %  500  5 500  
 60 000   66 000 

Skutečnou spotřebu vody zjistil dodavatel dne 2.1.2024, tento den je dnem uskutečnění zdanitelného plnění (dle § 21 odst.4 písm. b) bod 2 ZDPH).

  1. Cena vody byla 70 000 Kč bez DPH. SVJ vznikl nedoplatek.
.  Základ daně  sazba DPH  DPH  celkem  
spotřeba vody  70 000  .  .  .  
zaplacené zálohy  -60 000  .  .  .  
nedoplatek  10 000  12 %  1 200  11 200 

Nedoplatek bude zdaněn sazbou 12 %, protože DUZP nastalo v roce 2024 (2.1.2024). SVJ doplatí 11 200 Kč.

  1. Cena vody byla 50 000 Kč bez DPH. SVJ vznikl přeplatek
.  Základ daně  sazba DPH  DPH  celkem  
spotřeba vody  50 000  .  .  .  
zaplacené zálohy  -60 000  .  .  .  
přeplatek  -10 000  10 %  -1 000  -11 000 

Pro zdanění přeplatku (vracení záloh) je třeba použít sazbu daně, platnou ke dni přijetí záloh (10 %). SVJ bude vráceno 11 000 Kč.

Pokud jsou zálohy hrazeny v průběhu roku 2023 i 2024 a v roce 2024 vznikne SVJ přeplatek, dodavatel aplikuje na přeplatek sazbu DPH metodou od poslední zálohy směrem k první.

Příklad

SVJ hradilo v období 02/2023 – 01/2024 zálohy na dodávky vody. Celkem zaplatilo 66 000 Kč. Dodavatel, plátce DPH, odvedl z přijatých záloh daň následovně:

Datum přijetí platby  Základ daně  sazba DPH  DPH  celkem  
15.02.2023  5 000,00  10 %  500,00  5 500,00  
15.03.2023  5 000,00  10 %  500,00  5 500,00  
14.04.2023  5 000,00  10 %  500,00  5 500,00  
15.05.2023  5 000,00  10 %  500,00  5 500,00  
15.06.2023  5 000,00  10 %  500,00  5 500,00  
14.07.2023  5 000,00  10 %  500,00  5 500,00  
15.08.2023  5 000,00  10 %  500,00  5 500,00  
15.09.2023  5 000,00  10 %  500,00  5 500,00  
Nahrávám...
Nahrávám...