dnes je 19.7.2024

Input:

Žádost o nahlédnutí do spisu

24.9.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.3.6 Žádost o nahlédnutí do spisu

prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc.

Vzor zde ke stažení


Vzor

Žádost o nahlédnutí do spisu podle § 38 zákona č. 500/2004 Sb.


Ministerstvo dopravy

odbor plavby a vodních cest

(ve funkci Námořního úřadu)

nábř. Ludvíka Svobody 12

110 15 Praha 1


Žádost o nahlédnutí do spisu


Jméno a příjmení (název), adresa (sídlo), datum narození (IČ) žadatele: Jiří Novák, Pod Skalou 12, Praha 11, PSČ 111 00, nar. 11. 11. 1970.

Žádám tímto o nahlédnutí do spisu vedeného k námořní jachtě zapsané v námořním rejstříku České republiky se jménem "Laďka IV", rejstříkové číslo námořní jachty CZE 02311.

Varianta I: Tuto žádost podávám z titulu svého postavení účastníka řízení - vlastníka výše uvedené námořní jachty.

Varianta II: Tuto žádost odůvodňuji tím, že jsem věřitel předchozího vlastníka výše uvedené námořní jachty. Uvedenou skutečnost dokládám přiloženým pravomocným rozhodnutím soudu č.j. 12 C 1/1999-34567 ze dne 1. 9. 2004. Studiem spisového materiálu chci ověřit, zda nedošlo k účelovému jednání při prodeji jachty novému vlastníku za účelem znemožnění uspokojení mé pohledávky. Potřebné údaje pro toto posouzení nelze přitom získat pouhým nahlédnutím do námořního rejstříku.


V

Nahrávám...
Nahrávám...