dnes je 20.6.2024

Input:

Vzor - Střednědobý výhled rozpočtu na období 202x +1 až 202x+2

3.5.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.7.2 Vzor - Střednědobý výhled rozpočtu na období 202x +1 až 202x+2

Ing. Anna Matoušková

Vzor ke stažení a editaci na odkazu zde

Tabulka


Název příspěvkové organizace:     
IČ:    v tis. Kč  
A. Náklady č.účtu  rozpočet 202x  rozpočet 202x+1  rozpočet 202x+2  
Mzdové náklady 521          
Zákonné soc. a zdrav. pojištění 524          
Zákonné sociální náklady - FKSP 527          
Jiné sociální náklady 528          
Osobní náklady celkem            
Spotřeba materiálu 501          
Energie 502          
Náklady na prodej zboží 504          
Opravy a udržování 511          
Nákup služeb 518          
Odpisy dlouhodobého majetku 551          
Náklady na pořízení dlouhodob.drob.maj. 558          
Ostatní náklady            
Náklady celkem            
     
B. Výnosy č.účtu rozpočet 202x  rozpočet 202x+1  rozpočet 202x+2  
Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601          
Výnosy z prodeje služeb 602          
Výnosy z pronájmu 603          
Výnosy z prodaného zboží 604          
Výnosy z prodeje materiálu 644          
Použití fondů celkem            
Výnosy z přij. transferů celkem 672          
- příspěvek zřizovatele na provoz            
- příspěvek zřizovatele na odpisy            
- příspěvek zřizovatele na investice            
- výnosy z ost.přijatých transferů            
( EU, ministerstva, kraj......)            
Jiné ostatní výnosy          
Výnosy celkem            
     
C. Výsledek hospodaření rozpočet 202x  rozpočet 202x+1  rozpočet 202x+2  
Výsledek hospodaření za hlavní činnost před zdaněním          
Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost před zdaněním          
     
     
Zpracoval:    Schválil: (ředitel organizace)    
Dne:    Dne:       
Nahrávám...
Nahrávám...