dnes je 21.1.2020

Input:

Vzor 6: Vzor projevu - vítání občánků

29.1.2007, Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.3.6 Vzor 6: Vzor projevu – vítání občánků

Stáhnout vzor

Vážení rodiče,

vítáme Vás všechny v tuto slavnostní chvíli v nejkrásnějších prostorách naší radnice. A spolu s Vámi vítám Vaše nejdražší, nové občany naší obce (města). Před několika lety to byli právě Vaši rodiče, kteří tu takto stáli nad Vaší kolébkou. Čas rychle uplynul, stali jste se dospělými a založili vlastní rodiny.

Zatím jsou Vaše děti jen nemluvňaty, malými uzlíčky, které potřebují stálou, každodenní péči Vás, svých rodičů. Neumějí ještě slovy vyjádřit své požadavky a potřeby, sdělit Vám svoje bolesti. Někdy pláčou, zdají se mrzuté. V těch chvílích hledejte příčinu nejen v nich, ale i u sebe. Je to možná proto, že je sami nechápete, že Vám nedovedou sdělit své pocity. Jejich úsměv ve tváři je pro Vás odměnou za to, že jim porozumíte.

Úkolem Vás, rodičů, je ulehčit a umožnit jim vstup do života. Naučit je v rodině vše potřebné pro styk a sblížení s ostatními dětmi, naučit je jednat s lidmi, které budou v životě potkávat. Vychovávejte je podle svého svědomí co nejlépe. Učte je smyslu pro kvalitu v jejich každodenní činnosti. Vštěpujte jim vnímat krásy naší země, krásy přírody a okolí, učte je vztahu k přírodě, ceně života každé rostliny a každého živočicha. Učte je lásce k přírodě a nutnosti jejího zachování pro další generace. Nezapomeňte v nich probudit smysl pro humánnost našeho života, péči o starší, nemocné a slabší spoluobčany. Učte je lásce k zemi, ve které se narodili a kterou