Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vzor 1: List vlastnictví

1.7.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.1.6.3.1 Vzor 1: List vlastnictví

Mgr. Pavel Kotrady

Výpis z katastru nemovitostí – vzor

Vzor
VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ k datu: 20.04.2010 13:52

Okres: CZ0723 VsetínObec: 544621 Police

Kat. území: 725315 Police u Valašského Meziříčí List vlastnictví: 53

V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách (St. = stavební parcela)

A Vlastník, jiný oprávněný Identifikátor Podíl

Vlastnické právo

Novosad Miloš, Starostova 256, 755 01 Vsetín 471213/4586 1/7

Novosad Zdeněk, Nová 212, 757 01 Valašské Meziříčí 280315/256 6/7

B Nemovitosti

Pozemky
Parcela Výměra [m2] Druh pozemku Způsob využití Způsob ochrany

St. 83 112 zastavěná plocha a nádvoří

P 96/1 966 orná půda zemědělský půdní fond

St. 98 46 zastavěná plocha a nádvoří

St. 126 28 zastavěná plocha a nádvoří

Budovy

Typ

Část obce, č. budovy Způsob využití Způsob ochrany Na parcele

Police, č.p. 12 rod. dům St. 83

bez čp/če garáž St. 98, Police

bez čp/če tech. vyb St. 126, Police 

B1 Jiná práva

Typ vztahu
Oprávnění pro Povinnost k

  • - Věcné břemeno chůze a jízdy

v rozsahu geometrického plánu č. 353-349/2003

Parcela: 96/1 Parcela: 156/2 V-1056/2004-836

Listina Smlouva o zřízení věcného břemene – bezúplatná č. 26/2004 ze dne 23.03.2004. Právní účinky vkladu práva ke dni 13.04.2004.

V-1053/2004-836

C Omezení vlastnického práva – Bez zápisu

D Jiné zápisy

Typ vztahu
Vztah pro Vztah k

  • - Zahájeny pozemkové úpravy Parcela: 96/1 Z-5800056/2001-836

Listina Oznámení pozemkového úřadu o zahájení pozemkových úprav 3/1995

  • - Změna číslování parcel POLVZ: 56/2001