dnes je 25.8.2019
Input:

10.výzva MAS Moravský kras-IROP-Ochrana kulturního dědictví

31.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.31
10.výzva MAS Moravský kras-IROP-Ochrana kulturního dědictví

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Tento dotační titul je zaměřen na posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.

Příjemci podpory

Subjekty, které realizují projekty v rámci SCLLD na území