Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vzdělávání - společná cesta k rozvoji II.

5.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.31
Vzdělávání – společná cesta k rozvoji II.

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Výzva je zaměřena na další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli. Specifickým cílem výzvy je zvýšit adaptabilitu starších pracovníků a zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce.

Finanční alokace výzvy (podpora)

  • - Finanční alokace výzvy (rozhodná pro výběr projektů k financování): 800 000 000 CZK.
  • - Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 2 000 000 CZK,
  • - Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 30 000 000 CZK.

Příjemci podpory

Oprávněnými žadateli v této výzvě jsou:

  • - Profesní a podnikatelská sdružení,
  • - Zastřešující organizace nestátních neziskových organizací (NNO),
  • - Účelová zařízení