dnes je 18.7.2019
Input:

Snížit energetickou náročnost a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie v budovách ústředních vládních institucí

4.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.12
Snížit energetickou náročnost a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie v budovách ústředních vládních institucí

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Dotace je zaměřena na  celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov, včetně projektů realizovaných metodou EPC.

Výše podpory

 • - Celková výše podpory 2 000 000 000,- Kč,
 • - Celkové způsobilé výdaje projektu do 50 mil. EUR včetně DPH),
 • - Minimální výše způsobilých přímých realizačních výdajů činí 100 tis. Kč (bez DPH).

Příjemci podpory

 • - Organizační složky státu,
 • - Příspěvkové organizace,
 • - Veřejné výzkumné instituce,
 • - Vlastníci veřejných budov.

Podporované aktivity

Celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov, včetně projektů realizovaných metodou EPC:

 • - zateplení obvodového pláště budovy,
 • - výměna a renovace (repase) otvorových výplní,
 • - realizace opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí (např. rekonstrukce a modernizace vnitřního osvětlení, systémy měření a regulace vytápění a větrání, opatření zlepšující prostorovou akustiku, opatření zabraňující letnímu přehřívání),
 • - realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla,
 • - realizace systémů využívajících odpadní teplo,
 • - výměna zdroje tepla pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé užitkové vody s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje