dnes je 9.12.2019
Input:

Výzva bilaterální spolupráce - programy fondů EHP a Norska

7.8.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.8
Výzva bilaterální spolupráce - programy fondů EHP a Norska

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Výzva je zaměřena na posílení bilaterálních vztahů mezi Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem a Českou republikou. Fond slouží jako flexibilní zdroj financování široké škály iniciativ společného zájmu, a to pro subjekty z ČR i z donorských států.

Maximální výše dotace

Maximální výše grantu je 516 860 Kč (20 000 EUR); minimální výše grantu není stanovena. Z Fondu je hrazeno 100 % způsobilých výdajů.

Příjemci podpory

Veškeré subjekty, veřejné nebo soukromé, komerční nebo nekomerční a nevládní neziskové organizace založené jako právnické osoby (v České republice nebo donorských státech) se považují za oprávněné žadatele a partnery.

V rámci 2. Otevřené výzvy je oprávněnost žadatelů a partnerů z donorských států omezena pouze na subjekty z Norska.

Podporované aktivity

Rozsah oprávněných aktivit pro podporu v rámci Fondu je široký. Oprávněnost zahrnuje všechny iniciativy vedoucí k posílení bilaterálních vztahů, spolupráce a zlepšování vzájemných znalostí a porozumění mezi Českou republikou a Norskem za předpokladu, že jak žadatel, tak partner (partneři) se aktivně podílejí na plánování a organizaci společné aktivity.

Příklady aktivit, které lze uskutečnit v

Nejnavštěvovanější semináře