dnes je 3.12.2022

Input:

Výsadby stromů v obcích, městech a jejich okolí

24.11.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.47
Výsadby stromů v obcích, městech a jejich okolí

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Cílem výzvy je zlepšení životního prostředí v obcích, městech a jejich okolí prostřednictvím výsadby stromů, která přispěje k vytvoření kvalitního veřejného prostoru, k vyrovnání teplotních extrémů, ke zlepšení kvality ovzduší a k zadržování vody. Zapojením veřejnosti do sázení stromů a do následné péče o ně dojde ke zvýšení zájmu občanů o životní prostředí a kvalitní veřejný prostor, který se stane dostupným, bezpečným a atraktivním místem a zohlední potřeby členů místí komunity. Podporovanou aktivitou jsou výsadby stanovištně vhodných1 druhů listnatých stromů a péče o vysazenou zeleň. O finanční podporu mohou žádat všechny subjekty s prokazatelným vztahem k místu realizace projektu, s výjimkou politických stran a hnutí. Výzva je určena především na výsadby realizované na jaře 2023. V případě rozsáhlejších výsadeb, plánovaných na jarní i podzimní období, je však možné požádat i o podporu podzimních výsadeb. Pro vyloženě podzimní výsadby bude v roce 2023 vyhlášena další grantová výzva.

Míra podpory:

  • - max. 150 tis. Kč z celkových způsobilých výdajů.

Příjemci podpory

Mezi způsobilé

Nahrávám...
Nahrávám...