dnes je 30.10.2020

Input:

Vybrané úseky silnic II. A III. třídy

22.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.17
Vybrané úseky silnic II. A III. třídy

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Tato výzva je zaměřena na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu silnic. Předmětem dotace je rekonstrukce, modernizace a výstavba vybraných úseků silnic II. třídy a vybraných úseků silnic III. třídy, které plní funkce silnic vyšší třídy.

Finanční alokace výzvy (podpora)

  • - Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 5 000 000 Kč.
  • - Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 391 764 705,88 Kč.
  • - Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:
  • - Kraje a organizace zřizované kraji – Evropský fond pro regionální rozvoj: 85 % – státní rozpočet: 5 %.

Příjemci podpory

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:

  • - kraje a organizace zřizované kraji za účelem