dnes je 17.2.2020

Input:

Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - integrované projekty IPRÚ - výzva č. 40 IROP

13.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.56
Vybrané úseky silnic II. a III. třídy – integrované projekty IPRÚ – výzva č. 40 IROP

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Dotace určená na podporu  projektů zaměřených na rekonstrukce, modernizace či výstavbu vybraných úseků silnic II. třídy a vybraných úseků silnic III. třídy, které plní funkce silnic vyšší třídy, na území Českobudějovické, Karlovarské, Liberecko – Jablonecké a Zlínské aglomerace.

Forma a výše podpory:

  • - celková alokace je téměř 890 mil. Kč,
  • - minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů není stanovena,
  • - projekty budou financovány do 85-90 % celkových nákladů,
  • - financování formou ex-post.

Specifika a omezení:

  • - realizace projektů se týká prioritně regionální silniční sítě na území aglomerací České Budějovice, Karlovy Vary, Zlín, Liberec a Jablonec nad Nisou, vymezených ve schválených integrovaných strategiích rozvoje území.
  • - v odůvodněných