dnes je 18.6.2019
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Upozornění pro dodavatele zapsané v Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

9.1.2019, Zdroj: Portál o veřejných zakázkách a koncesích (www.portal-vz.cz)

upozorňujeme Vás, že dodavatel zapsaný v Seznamu kvalifikovaných dodavatelů má povinnost dle § 231 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (ZZVZ), každý rok nám písemně oznámit po začátku roku nejpozději do 31. 3., že nedošlo ke změně zapsaných údajů a ve stejné lhůtě je povinen předložit doklady dle § 74 odst. 1 písm. b) až d) (potvrzení FÚ o neexistenci daňových nedoplatků - nikoli stav os. účtu, potvrzení SSZ a čestné prohlášení ohledně spotřební daně a placení zdr. pojištění – nikoli potvrzení jednotlivých zdravotních pojišťoven). Doklady se předkládají v originále či úředně ověřené kopii.

Zahraniční

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Města a obce profi.
Registrovat

Pravidelné zpravodajství

nebo přihlásit.

Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu
Tento dokument není zatříděn.