Zatřídění dokumentu
Tento dokument není zatříděn.

 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Typové plány řešení krizových situací v energetice

15.5.2018, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Podle nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění nařízení vlády č. 36/2003 Sb. a č. 431/2010 Sb. jsou součástí Krizového plánu Ministerstva průmyslu a obchodu.

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve své působnosti zpracovalo typové plány pro řešení krizových situací:

  • narušení dodávek elektrické energie velkého rozsahu,
  • narušení dodávek plynu velkého rozsahu.

Typový plán narušení dodávek elektrické energie velkého rozsahu byl zpracován odborem bezpečnosti a krizového řízení ve spolupráci s odborem elektroenergetiky a teplárenství, odborem strategie a mezinárodní spolupráce

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Města a obce profi.
Pravidelné zpravodajství
 +420 222 539 333  info@obecniportal.cz