Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Repre 2019 - podpora sportovní reprezentace prostřednictvím sportovních svazů

30.11.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.53
Repre 2019 - podpora sportovní reprezentace prostřednictvím sportovních svazů

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Zajištění přípravy a účasti na mezinárodních soutěžích sportovní reprezentace v kategorii seniorů1 a juniorů, tedy reprezentace nad 15 let s výjimkou sportů a sportovních odvětví, ve kterých je mezinárodní sportovní federací oficiálně stanovena reprezentace i v nižších věkových kategoriích.

Zajištění přípravy a účasti zejména na Olympijských hrách (dále jen „OH”), Evropském olympijském festivalu mládeže (dále jen „EYOF”), Olympijských hrách mládeže (dále jen „YOG”), mistrovství světa (dále jen „MS”), Světových hrách (dále jen „WG”), mistrovství Evropy (dále jen „ME”), světových pohárech, světových ligách a obdobných soutěžích, mezinárodních soutěžích pod patronací Mezinárodního olympijského výboru (dále jen „MOV”) a Evropských olympijských výborů (dále jen „EOV”) a odpovídajících kvalifikačních mezinárodních soutěžích.

Zajištění přípravy a účasti sportovců prostřednictvím sportovních svazů, které jsou garantem v daném sportovním odvětví.

Celková alokace

720 000 000,-Kč

Dotace může být poskytnuta až do výše 100% celkových nákladů uvedených v žádosti.

Příjemci podpory

Oprávněným žadatelem je