dnes je 21.5.2019
Input:

Podpora sociálního podnikání v Praze

11.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.23
Podpora sociálního podnikání v Praze

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Cílem dotace je podpořit vznik a rozvoj podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání – integrační sociální podnik, environmentální sociální podnik.

Finanční alokace výzvy (podpora)

  • - Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000 Kč.
  • - Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 6 000 000 Kč.

Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:

  • - Evropský fond pro regionální rozvoj – 50 %.
  • - Státní rozpočet – 0 %.
  • - Žadatel: 50 % způsobilých výdajů, příjemce hradí celou národní část spolufinancování z vlastních prostředků.

Příjemci podpory

  • - Osoby samostatně výdělečně činné.
  • - Obchodní korporace.
  • -