Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Zvýšení zaměstnanosti - specifická výzva na vybrané cílové skupiny

10.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.30
Zvýšení zaměstnanosti - specifická výzva na vybrané cílové skupiny

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Cílem dotace je zvýšit zaměstnanost podpořených osob, zejména starších, nízkokvalifikovaných a znevýhodněných.

Finanční alokace výzvy (podpora)

  • - Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 3 000 000 CZK,
  • - Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 10 000 000 CZK.

Příjemci podpory

  • - Vzdělávací a poradenské instituce: právnické osoby, včetně právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zapsaných ve školském rejstříku a vysokých škol dle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, o fyzické osoby,
  • - Nestátní neziskové organizace s prokazatelnou dobou existence minimálně 1 rok od data vyhlášení výzvy,
  • - Obce dle zákona č. 128/2000 Sb, o obcích,
  • - Dobrovolné svazky obcí dle zákona č. 128/2000 Sb, o obcích,
  • - Kraje dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích.

Podporované