dnes je 16.11.2019
Input:

Sociální služby a sociální začleňování - výzva MAS Poličsko

29.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.84
Sociální služby a sociální začleňování – výzva MAS Poličsko

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Cílem výzvy je podpořit sociální začleňování a boj s chudobou. Cílem je rovněž zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech.

Výše dotace

  • - celková alokace pro tuto výzvu činí 5.774 566,50,-CZK
  • - minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000,-CZK
  • - maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 2.500 000,-CZK

Příjemci podpory

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými