Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Zvýšení zaměstnatelnosti cílových skupin na trhu práce - výzva č. 03_15_123 OPZ

30.11.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.78
Zvýšení zaměstnatelnosti cílových skupin na trhu práce - výzva č. 03_15_123 OPZ

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Obecným cílem této výzvy je zvýšit zaměstnanost podpořených osob, zejména starších, nízkokvalifikovaných a znevýhodněných. Cílem je zlepšit přístup k zaměstnání pro osoby hledající zaměstnání a neaktivní osoby, včetně dlouhodobě nezaměstnaných a osob vzdálených trhu práce, také prostřednictvím místních iniciativ na podporu zaměstnanosti a mobility pracovníků

Finanční alokace výzvy (podpora)

  • - 880 000 000 CZK
  • - Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 10 000 000 CZK
  • - Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 500 000 000 CZK

Příjemci podpory

Oprávněným žadatelem v této výzvě je Fond dalšího vzdělávání.

Podporované aktivity

  • - Poradenské a informační činnosti a programy – realizace poradenských činností a programů, jejichž cílem je zjišťování osobnostních a kvalifikačních předpokladů osob pro volbu povolání, pro zprostředkování vhodného zaměstnání; příprava k práci osob se zdravotním postižením a při výběru vhodných nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti (za možného využití profilace uchazečů o zaměstnání a targetingu), podpora JOB klubů, řízené poradenství ke změně kvalifikace;
  • - Bilanční a pracovní diagnostika – podpora souladu mezi schopnostním, vzdělanostním a pracovním potenciálem osob a možností jejich reálného uplatnění na trhu práce; pracovní diagnostika jako subsystém bilanční diagnostiky se přímo zaměřuje na možnosti konkrétního pracovního uplatnění odpovídajícího schopnostem a zájmům klienta;
  • - Rekvalifikace – podpora při získání nové kvalifikace, při zvyšování, rozšiřování nebo prohlubování dosavadní kvalifikace, včetně jejího udržování a obnovování. Za rekvalifikaci se považuje i získání