dnes je 27.1.2020

Input:

Proof of Concept - výzva III

5.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.35
Proof of Concept - výzva III

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Cílem programu a Výzvy Proof of concept  je podpora aktivit, které pomohou zajistit rozvoj transferu technologií a znalostí mezi výzkumnými organizacemi a podniky, které mohou výsledky výzkumu uplatnit v praxi. Program si klade za cíl posílení vazeb mezi výzkumnými organizacemi (VO) a aplikační sférou, rozvoj ekonomiky a konkurenceschopnosti firem. Výsledky projektů budou posilovat předpoklad pro jejich další tržní uplatnění.

Míra podpory

Pro aktivitu a):

  • - Maximální míra veřejné podpory je 60 % celkových způsobilých výdajů projektu vymezených v bodě 5.2 a) Výzvy pro střední podniky, resp. 70 % pro malé podniky v souladu s čl. 25 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014.
  • - Maximální míra veřejné podpory je 50 % celkových způsobilých výdajů projektu vymezených v bodě 5.2 b) a c) Výzvy v souladu s čl. 28 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014.

Pro aktivitu b):

  • - Maximální míra veřejné podpory je 35 % celkových způsobilých výdajů projektu vymezených v bodě 5.2 d) Výzvy pro střední podniky, resp. 45 % pro malé podniky v souladu s čl. 25 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014.
  • - Maximální míra veřejné podpory je 50 % celkových způsobilých výdajů projektu vymezených v bodě 5.2 e), f) a g) Výzvy v souladu s čl. 28 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014.
  • - Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 300 tis. Kč a maximálně do výše 5 mil. Kč pro aktivitu 3.1a) a maximálně do výše 10 mil. Kč pro aktivitu 3.1b).

Příjemci podpory

  • - Podnikatelské subjekty – malé a střední podniky.

Podporované aktivity

a) Podporovány budou aktivity související s