dnes je 12.12.2019
Input:

Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu

5.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.38
Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Dotace na podporu zvýšení potenciálu a konkurenceschopnosti regionů, usnadnění pohybu návštěvníků v destinacích, rozvoj základní a doprovodné infrastruktury ČR, rozprostření návštěvnosti, rozvoj kvality služeb, podpora socioekonomických přínosů ČR.

Míra podpory:

  • - Výše alokace pro tuto výzvu je 90 000 000 Kč.
  • - Výše dotace tvoří maximálně 50 % podíl uznatelných nákladů/výdajů z celkového rozpočtu akce, maximálně však 5 mil. Kč.

Příjemci podpory

  • - Dotační titul č. 1 – Podpora nadregionálních aktivit Územně samosprávné celky, organizace zřízené územně samosprávnými celky, mikroregiony/dobrovolný svazek obcí, oblastní organizace destinačního managementu, geoparky, nestátní nezisková organizace působící v cestovním ruchu, podnikatelské subjekty, církve a náboženské společnosti.
  • - Dotační titul č. 2 – Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu Podnikatelské subjekty.
  • - Dotační titul č. 3 – Rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu Územně samosprávné celky, organizace zřízené územně samosprávnými celky, turistická informační centra, geoparky, nestátní neziskové organizace působící v cestovním ruchu, organizace destinačního managementu, mikroregiony / dobrovolný svazek obcí, církve a náboženské společnosti.

Podporované aktivity

Dotační titul 1 – Podpora nadregionálních aktivit:

  • - zvýšení vybavenosti a atraktivity dálkových turistických tras (pro pěší, cyklo, hipo, vodáckou, vodní turistiku a další udržitelné formy turistiky). Výstupy realizovaných projektů musí být realizovány min. na území 2 krajů.

Dotační titul 2 - Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu:

  • - rozvoj základní a doprovodné infrastruktury a služeb cestovního ruchu v destinacích. Cílem je podpořit rozvoj podnikatelských investic do cestovního ruchu a rozšíření rozsahu poskytovaných služeb a v neposlední řadě i podpořit zvýšení kvality poskytovaných služeb, případně přizpůsobení infrastruktury novým specifickým cílovým skupinám.

Dotační titul 3