Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Veřejné osvětlení v CHKO (výzva č. 6/2018)

27.9.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.78
Veřejné osvětlení v CHKO (výzva č. 6/2018)

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Dotace na rekonstrukci či úpravu soustav veřejného osvětlení v obcích, jejichž katastrální území zasahuje na území chráněných krajinných oblastí a zároveň počet obyvatel je menší než 100 tisíc.

Příjemci podpory

Příspěvkové organizace zřizované obcí nebo městskou částí. Obce a městské části. Obchodní korporace se 100% podílem obce nebo městské části, které vlastní nebo provozují soustavu veřejného osvětlení na území obcí, jejichž katastrální území zasahuje do chráněných krajinných oblastí a zároveň počet obyvatel je menší než 100 tisíc.

Podporované aktivity

Rekonstrukce či úprava veřejného osvětlení na území národních parků a CHKO.

Forma a výše podpory

Pro výzvu je alokováno celkem 30