Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Spolufinancování projektů vodohospodářské infrastruktury podpořených z jiných dotačních zdrojů

12.6.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.78
Spolufinancování projektů vodohospodářské infrastruktury podpořených z jiných dotačních zdrojů

doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D.

Zaměření dotačního titulu

Spolufinancovaní projektů vodohospodářské infrastruktury podpořených ze státního rozpočtu nebo rozpočtu Evropské unie orientovaných na zásobování pitnou vodou a odkanalizování a čištění odpadních vod v obcích do 2 000 obyvatel s ukončením realizace projektu nejpozději do 31. 10. 2020. Minimální výše dotace činí na 1 projekt: 50 000 Kč. Maximální výše dotace činí na 1 projekt: 10 000 000 Kč.

Příjemci