Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Příspěvky členům zastupitelstev obcí

5.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.7.3 Příspěvky členům zastupitelstev obcí

Mgr. Jan Břeň

Novela zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (viz zákon č. 99/2017 Sb.), s účinnosti od 1. ledna 2018 upravuje zcela novou záležitost, kterou je poskytování taxativně stanovených (peněžitých) příspěvků členům zastupitelstev obcí z peněžního fondu obce nebo z rozpočtu obce.

Přehled příspěvků

Podle § 80 odst. 1 OZř lze členovi zastupitelstva obce z peněžního fondu nebo z rozpočtu obce poskytnout až 11 druhů peněžitých příspěvků, přičemž obecní zřízení rozlišuje, že některé (konkrétně 6 druhů peněžitých příspěvků) lze poskytnout pouze uvolněným členům zastupitelstva, zatímco zbývající (5 druhů peněžitých příspěvků) lze poskytnout jak uvolněným, tak i uvolněným členům zastupitelstva obce.

Vzhledem k tomu, že obecní zřízení stanoví poskytování peněžitých příspěvků taxativním způsobem, nelze z tohoto důvodu poskytnout členovi zastupitelstva obce jiný druh peněžitého příspěvku, než který je výslovně uveden v § 80 odst. 1 OZř. V souladu s § 80 odst. 2 OZř lze níže uvedené peněžité příspěvky členovi zastupitelstva obce poskytnout za obdobných podmínek a v obdobné výši jako zaměstnancům obce.

Příspěvky poskytované všem členům zastupitelstva

Všem členům zastupitelstva obce, tj. jak uvolněným, tak i neuvolněným, lze poskytnout následujících 5 druhů peněžitých příspěvků, kterými jsou:

 1. příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku, jde-li o starostu, místostarostu nebo člena zastupitelstva obce pověřeného k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství,
 2. příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku v souvislosti se zastupováním obce na veřejných občanských obřadech,
 3. příspěvek na podporu vzdělávání v souvislosti s výkonem funkce člena zastupitelstva obce,
 4. odměna při významném životním výročí,
 5. příspěvek na pojištění rizik spojených s výkonem funkce člena zastupitelstva obce.

Příspěvky poskytované pouze uvolněným členům zastupitelstva

Pouze uvolněným členům zastupitelstva obce lze poskytnout následujících 6 druhů peněžitých příspěvků:

 1. příspěvek na stravování,
 2. příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem,
 3. příspěvek na doplňkové penzijní spoření,
 4. příspěvek na životní pojištění,
 5. příspěvek na podporu zdravotních, kulturních a sportovních aktivit,
 6. příspěvek na rekreaci.

Příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku

Příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku lze poskytnout členovi zastupitelstva obce ve dvou případech:

 • jde-li o starostu, místostarostu nebo člena zastupitelstva obce pověřeného k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství, anebo

 • v souvislosti se zastupováním obce na veřejných občanských obřadech.

Problematiku přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství, upravuje § 11a odst. 1 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů,