dnes je 13.4.2021

Input:

Příspěvek na stravování u uvolněných zastupitelů

6.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.9.10 Příspěvek na stravování u uvolněných zastupitelů

Ing. Zdeněk Morávek

Jedním z výkladových problémů, které přineslo zavedení možnosti poskytování stravovacího paušálu, je správná aplikace v případě uvolněných členů zastupitelstev obcí. Asi není sporu o tom, že stravovací paušál může být členům zastupitelstvem poskytován, a to zejména ve vazbě na § 80 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého lze členovi zastupitelstva obce z peněžního fondu nebo z rozpočtu obce poskytnout, mimo jiné, příspěvek na stravování, jde-li o uvolněného člena zastupitelstva obce, a to za obdobných podmínek a v obdobné výši jako zaměstnancům obce. K tomu ministerstvo vnitra ve svém výkladu, které k této oblasti poskytlo, uvádí, že rozhodovat o poskytování tohoto příspěvku je vyhrazeno zastupitelstvu obce. Obce obvykle přispívají na stravování zaměstnancům obce, v souladu s příslušnou právní úpravou na základě vnitřního předpisu vydaného příslušným orgánem obce nebo podle ujednání v kolektivní smlouvě uzavřené mezi obcí coby zaměstnavatelem a odborovou organizací zaměstnanců, jen za odpracované dny (směny) na pracovišti, resp. v místě výkonu práce, pokud odpracovali alespoň určitý počet hodin, případně např. polovinu směny apod.

Problém, který právě u zastupitelů vzniká, souvisí právě s odpracovanou směnou, protože zákon o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů) váže osvobození peněžitého příspěvku poskytovaného zaměstnavatelem zaměstnanci na stravování za jednu směnu podle zákoníku práce. Zákoník práce se ovšem na členy zastupitelstev nevztahuje a jak uvádí ve svém výkladu ministerstvo práce, výkon funkce člena zastupitelstva obce se nepojí s pracovní dobou ve smyslu právní úpravy, která platí pro zaměstnance v pracovním poměru, a to ani v případě uvolněných členů zastupitelstva obce. Jsou v příslušné funkci ode dne zvolení do ní až do doby, kdy výkon této funkce ukončili (z důvodu odvolání, rezignace, uplynutí funkčního období), ale tuto funkci nepřetržitě aktivně nevykonávají – také musí odpočívat, věnovat se rodině apod., i když jim se týden/týdenní doba nerozděluje na „dobu výkonu funkce” a „dobu odpočinku” direktivně; v zásadě si toto rozdělení určují sami v závislosti na rozsahu jimi zastávaných úkolů, stanovené úřední době obecního úřadu apod.

Protože tedy příspěvek na stravování uvolněným členům zastupitelstva náleží dle obdobných interních zásad, které v konkrétní obci

Nahrávám...
Nahrávám...