dnes je 24.6.2021

Input:

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí - Inovace, výzkum, informační a komunikační technologie, vzdělávání pro firemní sektor, sítě firem

22.6.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

 

Zdroje informací: https://www.agentura-api.org/

 

Dílčí programy

Inovační vouchery - nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb

Zaměření dotačního titulu: Cílem výzvy je rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit.

Míra podpory

  • maximální výše požadovaných způsobilých výdajů v rozpětí od 58 824 Kč do 499 999 Kč,
  • podpora je poskytována pro malé a střední podniky ve třech režimech, v závislosti na požadované výši způsobilých výdajů projektu, tj. v režimech míry podpory 50 %, 75 % a 85 % z prokázaných způsobilých výdajů.

Příjemci podpory:

  • malý a střední podnik,

Termín: Žádosti o podporu jsou přijímány do 31. 12. 2022.

Aplikace - získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií

Zaměření dotačního titulu: Cílem programu a Výzvy je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Hlavním cílem programu je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Výsledky těchto činností povedou k zavádění inovací vyšších řádů a k tvorbě produktů konkurenceschopných na světových trzích. Specifická pozornost bude věnována výzkumu v oblasti průmyslových výzev a klíčových technologií (KETs), které mají značný potenciál pro urychlení modernizace firemní základny i pro vznik nových aplikačních oblastí a průmyslových odvětví.

Míra podpory:

Dotace na projekt je poskytována minimálně:

  • ve výši 2 mil. Kč a maximálně do výše:
  • 50 mil. Kč pro projekty realizované bez tzv. účinné spolupráce
  • 100 mil. Kč pro projekty realizované v rámci účinné spolupráce, kódu intervence 063 nebo 065
  • podíl aktivit podnikatelských subjektů na celkových způsobilých výdajích musí být minimálně 50 %,
  • maximální míra podpory za celý projekt je omezena na 70 %.

Příjemci podpory:

  • malé, střední a velké podniky,
  • organizace pro výzkum a šíření znalostí, individuální subjekty (podniky) i konsorcia složená z více partnerů z řad podniků a výzkumných organizací.

Termín: Žádosti o podporu budou přijímány do 31. 7. 2021.

 

Inovace - posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti

Zaměření dotačního titulu: Cílem výzvy IX. a programu Inovace je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím využívání unikátních know-how ve spolupráci s akademickým a výzkumným sektorem, rozšíření know-how firem pro vlastní inovace, zvýšení efektivnosti interních procesů v oblasti řízení inovací tak, aby došlo k nárůstu počtu firem především místního původu v

Nahrávám...
Nahrávám...