dnes je 13.4.2021

Input:

Povinnosti vůči kontrolním orgánům

6.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.8.3 Povinnosti vůči kontrolním orgánům

Ing. Pavel Večeřa

U dotačních projektů je třeba počítat s možnou kontrolou na místě. Tu nejčastěji provádějí pracovníci poskytovatele dotace, ale může se jednat o další instituce jako finanční úřad, Auditní orgán MF, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropský účetní dvůr.

Odborně zdatní pracovníci projektového týmu připraví potřebné podklady a v čase konání kontrolní akci poskytují kontrolnímu orgánu potřebnou součinnost. Kromě odbornosti pracovníků, kteří budou s kontrolními orgány je také důležitý jejich lidský přístup. Vůči kontrolním orgánům je třeba vystupovat vstřícně a s pokorou nezpochybňovat jejich požadavky, byť bychom o jejich smysluplnosti mohli mít vnitřní pochybnosti.

Zde se bohužel opět uplatňuje výrazná převaha toho, kdo dává. Tedy poskytovatele dotace, který může při zjištění problému často své dřívější rozhodnutí zrušit – odnětí dotace dle § 15 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech anebo stanovit sankci, která znamená, že část

Nahrávám...
Nahrávám...