dnes je 30.10.2020

Input:

Podpora zaměstnanců ohrožených propouštěním II

22.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.18
Podpora zaměstnanců ohrožených propouštěním II

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Cílem dotace je zvýšit adaptabilitu starších pracovníků a zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce.

Finanční alokace výzvy (podpora)

  • - Finanční alokace výzvy (podpora): 500 000 000,-Kč.
  • - minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 10 000 000 CZK.
  • - maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 500 000 000 CZK.

Příjemci podpory

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:

  • - oprávněným žadatelem v této výzvě je Úřad práce ČR.

Podporované aktivity

Finanční příspěvek lze použít na:

  • - poradenské a informační aktivity v oblasti kariérového poradenství, orientace na trhu práce pro propouštěné zaměstnance a zaměstnance ohrožené ztrátou zaměstnání.
  • -