dnes je 8.7.2020

Input:

Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení

25.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.38
Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Cílem této výzvy je podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě. Podporované aktivity jsou rozděleny do tří skupin aktivit: skupina aktivit A Podpora sociálních služeb, skupina aktivit B Podpora aktivizace komunitního života a skupina aktivit C Podpora sociálního bydlení (viz část 4.1. této výzvy). V této výzvě lze podat projekt zaměřený na jednu z uvedených skupin aktivit a rovněž je umožněno v jednom projektu skupiny aktivit kombinovat (viz část 4. této výzvy). Celková alokace výzvy je rozdělena na čtyři dílčí alokace mezi tyto tři skupiny aktivit a projekty kombinující skupiny aktivit (dále také jen kombinované projekty).

Finanční alokace výzvy (podpora)

  • - Celková alokace činí 260 mil. Kč.
  • - Minimální výše podpory: 500 000,- Kč.
  • - Maximální výše podpory: 50 mil. Kč.

Příjemci podpory

  • - nestátní neziskové organizace,
  • - veřejné instituce. veřejnými institucemi se rozumí hl. m. Praha a městské části hl. m. Prahy, včetně organizací jimi zřizovaných a založených.