Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Podpora projektů inkluzivního vzdělávání

11.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.46
Podpora projektů inkluzivního vzdělávání

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Hlavním cílem programu je snižování sociálních a ekonomických nerovností v Evropě a posilování bilaterálních vztahů mezi donorskými zeměmi (Island, Lichtenštejnsko a Norsko) a Českou republikou.

Finanční alokace výzvy (podpora):

  • - Minimální výše grantu na jeden projekt činí: 1 275 000 CZK.
  • - Maximální výše  grantu na jeden projekt činí: 5 100 000 CZK.
  • - Z grantu je hrazeno 100 % způsobilých výdajů.
  • - Neziskové organizace: z grantu je hrazeno 90 % způsobilých výdajů.

Specifikace a omezení:

  • - Všechny projekty budou zahájeny 1. 9. 2019 a trvat mohou buď 12, nebo 24 měsíců.

Příjemci podpory

  • - České neziskové organizace působící v oblasti vzdělávání.
  • - České veřejné instituce.
  • - České mateřské školy a střední