dnes je 17.2.2020

Input:

Smart grids I - Výzva V.

7.8.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.59
Smart grids I – Výzva V.

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Cílem výzvy je zlepšení kvality, spolehlivosti, bezpečnosti a udržitelnosti dodávek elektřiny konečným zákazníkům a přiblížení se na úroveň obvyklou v zemích EU-15 za současné minimalizace úzkých profilů a integrace decentralizovaných zdrojů energie. Tyto změny budou mít vliv na zvýšení konkurenceschopnosti, kvality životního prostředí a energetické bezpečnosti ČR.

Míra podpory

  • - míra podpory: podpora je poskytována až do výše 40 % ZV,
  • - míra podpory na Posudek přínosů aplikace prvků inteligentních sítí v distribučních soustavách je poskytována až do výše 40 % ZV (v režimu de minimis),
  • - maximální a minimální výše dotace: minimálně ve výši 0,3 mil. Kč a maximálně do výše 40 mil. Kč.

Příjemci podpory

  • - malé a střední podniky (MSP) a velké podniky.

Podporované aktivity

Komplexní opatření ke zlepšení spolehlivosti, informovanosti a zavádění bilance a optimalizace provozu v distribučních soustavách, nasazení automatizovaných dálkově ovládaných prvků v