dnes je 17.7.2019
Input:

Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce v Praze

13.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.59
Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce v Praze

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Cílem výzvy je zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování.

Finanční alokace výzvy (podpora)

  • - Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 500 000 CZK
  • - Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 10 000 000 CZK

Příjemci podpory

  • - Nestátní neziskové organizace působící v sociální oblasti:

spolky dle § 214-302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech,

ústavy dle § 402-418 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

církevní právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech.

  • - Městské části hl. m. Prahy podle zákona č.131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve