dnes je 17.10.2019
Input:

Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství

4.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.41
Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Cílem výzvy je zvýšit počet obyvatel zásobovaných pitnou vodou odpovídající jakosti, zvýšit zabezpečení stability dodávky pitné vody, a to zejména v oblastech, kde není vybudován veřejný vodovod a nejsou kvalitní vodní zdroje, a v oblastech, kde dochází k problémům s dodávkou v době sucha. Výzva se vztahuje na individuální integrované projekty v rámci Integrovaných územních investic (ITI).

Výše podpory

  • - Celková výše podpory 189 200 000,- Kč,
  • - Celkové způsobilé výdaje projektu do 50 mil. EUR včetně DPH).
  • - Minimální výše způsobilých přímých realizačních výdajů činí 3. mil. Kč (bez DPH).

Příjemci podpory

  • - Kraje, obce a města, svazky obcí, městské části hl. m. Prahy, organizační složky státu, státní podniky, příspěvkové organizace, obchodní společnosti a družstva, obchodní