Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Podpora péče o nejmenší děti v mikrojeslích v Praze

5.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.29
Podpora péče o nejmenší děti v mikrojeslích v Praze

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Výzva nabízí možnost provozování mikrojeslí, tj. zařízení péče o děti ve věku od 6 měsíců do 3 let včetně (do dne čtvrtých narozenin), s kapacitou 4 děti. Mikrojesle umožní rodičům sladit pracovní rytmus s péčí o děti a současně přináší pracovní uplatnění pro pečující osoby v těchto zařízeních. Specifickým cílem výzvy je snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce a zvýšit podporu zaměstnanosti a adaptability pracovní síly.

Finanční alokace výzvy (podpora)

  • - Finanční alokace výzvy (rozhodná pro výběr projektů k financování): 24 000 000 CZK.
  • - Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 500 000 CZK,
  • - Maximální výše