dnes je 25.8.2019
Input:

Cyklistická infrastruktura

26.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.29
Cyklistická infrastruktura

doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D.

Zaměření dotačního titulu

Cílem je podpořit zejména menší obce v činnosti směřující ke zkvalitnění úrovně cyklistické dopravy. V tomto dotačním titulu se budou poskytovat účelové investiční, neinvestiční, popř. kombinované dotace na opravu nebo úpravu stávajícího značení cyklistických tras, pořízení doprovodné infrastruktury, která navazuje na stávající cyklotrasu a bude sloužit jejím uživatelům (např. svislé a vodorovné dopravní značení, odpočívky, stojany na kola, mapové stojany, dobíjecí stanice pro elektrokola, servisní místa pro kola