Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Podpora péče o nejmenší děti v mikrojeslích v ČR (mimo hl. m. Prahu)

5.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.28
Podpora péče o nejmenší děti v mikrojeslích v ČR (mimo hl. m. Prahu)

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Výzva nabízí možnost provozování mikrojeslí, tj. zařízení péče o děti ve věku od 6 měsíců do 3 let včetně (do dne čtvrtých narozenin), s kapacitou 4 děti. Mikrojesle umožní rodičům sladit pracovní rytmus s péčí o děti a současně přináší pracovní uplatnění pro pečující osoby v těchto zařízeních.

Finanční alokace výzvy (podpora)

  • - Finanční alokace výzvy (rozhodná pro výběr projektů k financování): 200 000 000 CZK,
  • - Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 500 000 CZK,
  • - Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 2 960 000 CZK.

Příjemci podpory

Oprávněnými žadateli v této výzvě jsou:

  • - obce,
  • -