Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Zaměstnávání sociálně znevýhodněných osob III. - Výzva MAS Litomyšlsko

21.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.28
Zaměstnávání sociálně znevýhodněných osob III. - Výzva MAS Litomyšlsko

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Dotace na podporu nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání – integrační sociální podnik a environmentální sociální podnik.

Forma a výše podpory:

  • - Minimální výše celkových způsobilých výdajů je 400 000 Kč.
  • - Maximální výše celkových způsobilých výdajů je 595 166,25 CZK
  • - Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:
  • - Evropský fond pro regionální rozvoj 85 %.
  • - Státní rozpočet 0 %.

Příjemci podpory

  • - Nestátní neziskové organizace;
  • - Obchodní korporace;
  • - OSVČ.

Podporované aktivity

  • - Vytvoření a zachování pracovních míst pro zaměstnance z cílových skupin.
  • -