dnes je 18.8.2022

Input:

Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

5.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.15
Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Cílem výzvy je zajištění povinností orgánů ochrany přírody ve vztahu k zvláště chráněným územím, zajišťování opatření k podpoře předmětů ochrany jako například realizace a příprava záchranných programů a programů péče o zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů. Podporu lze získat na zajištění povinností orgánů ochrany přírody, péči o zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů, adaptaci vodních ekosystémů na změnu klimatu, adaptaci nelesních/lesních ekosystémů na změnu klimatu a na zajištění podkladových materiálů pro zlepšení prostředí.

Míra podpory:

  • - minimální výše není stanovena,
  • - maximální výše dotace pro aktuální rok je stanovena rozdělením finančních prostředků pro daného oprávněného žadatele,
  • - výše podpory je poskytována až do výše 100 % celkových způsobilých výdajů.

Příjemci podpory

Mezi způsobilé příjemce podpory patří:

  • - agentura ochrany přírody a krajiny ČR,
  • - správci národních parků a jeskyní ČR.

Podporované aktivity

Předmětem

Nahrávám...
Nahrávám...