dnes je 27.11.2020

Input:

Podpora obnovy a rozvoje venkova

19.11.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.34
Podpora obnovy a rozvoje venkova

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Cílem podprogramu je podpořit obnovu a rozvoj obcí do 3000 obyvatel, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru. Realizací podprogramu bude podpořen dynamický a vyvážený rozvoj obcí v ČR. Nastavení podprogramu předpokládá participaci místních obyvatel, sdružení a občanských spolků při obnově a rozvoji obcí v souladu s místními tradicemi.

Finanční alokace výzvy (podpora):

  • - výše alokace pro tuto výzvu je 2 439 500 000 Kč,
  • - dotace je poskytována až do výše 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.
  • - dolní limit dotace na jednu akci činí 500 tis. Kč.
  • - horní limit dotace na jednu akci činí 10 mil. Kč.

Příjemci podpory

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:

  • - oprávněným žadatelem o dotaci (dále jen „žadatel”) je nevládní nezisková organizace v ČR.

Podporované aktivity

A) Podpora obnovy místních komunikací

  • - všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přídatné pruhy, parkovací zálivy včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy;
  • - místní komunikace vedené na mostních objektech (nadjezdy), včetně těchto objektů;
  • - dále pokud jsou nedílnou součástí obnovy dané místní komunikace: - obnovu kanalizace, včetně úprav k odvádění vody (jen tehdy, slouží-li výlučně k