dnes je 28.11.2020

Input:

Podpora obcí s 3 000- 10 000 obyvateli

20.11.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.35
Podpora obcí s 3 000- 10 000 obyvateli

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Cílem podprogramu je podpořit obnovu a rozvoj středně velkých obcí, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru. Realizací podprogramu bude podpořen dynamický a vyvážený rozvoj obcí v ČR. Nastavení podprogramu předpokládá zapojení místních obyvatel, sdružení a občanských spolků při obnově a rozvoji obcí.

Budou podporovány akce s výstupy sloužícími široké veřejnosti, jejichž provoz je hrazen z obecního rozpočtu, jejich užívání není zpoplatněno a jsou veřejně přístupné. Výstupy nesmí být komerčně využívány a sloužit k provozování ekonomické činnosti.

Finanční alokace výzvy (podpora):

  • - výše alokace pro tuto výzvu je 420 000 000 Kč,
  • - dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.
  • - dolní limit dotace na jednu akci činí 500 tis. Kč.
  • - horní limit dotace na jednu akci činí 10 mil. Kč.

Příjemci