dnes je 1.10.2022

Input:

Podpora na zadržování vody v lese

5.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.21
Podpora na zadržování vody v lese

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

 

Cílem výzvy je posílení retenční schopnosti lesů prostřednictvím realizace šetrných lesotechnických opatření, která přispívají ke zlepšení půdních, vodních a mikroklimatických poměrů, k tlumení zrychlené eroze, k úpravě vodního režimu lesních půd a ochranně bystřinných povodí.

Míra podpory:

  • - předpokládaná alokace výzvy: 300 mil. Kč pro období let 2020–2023,
  • - míra finanční podpory: až do 100 %.

Příjemci podpory

Mezi způsobilé příjemce podpory patří:

  • - vlastníci a držitelé lesů,
  • - správci drobných vodních toků.

Podporované aktivity

Mezi podporované aktivity této výzvy patří:

  • - Subkomponenta 2.6.6. přispívá k posílení retenční schopnosti lesů prostřednictvím realizace šetrných lesotechnických opatření, která přispívají ke zlepšení půdních, vodních a mikroklimatických poměrů, k tlumení zrychlené eroze, k úpravě
Nahrávám...
Nahrávám...